معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش آموزشی کانال سروش فنی حرفه ای امام هادی (ع)


کانال سروش فنی حرفه ای امام هادی (ع)

@markazemamhadi

کانال سروش فنی حرفه ای امام هادی (ع)

کانال سروش آموزشی 1 سال پیش
مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام هادی (ع)
اهواز-کوی علوی بلوار الهادی نبش فرحانی
اجرای دوره های آموزشی و مهارتی دولتی رایگان با اعطای مدرک بین المللی
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,908 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش فنیکانال فنیکانال سروش حرفهکانال حرفهکانال سروش ایکانال ایکانال سروش امامکانال امامکانال سروش هادیکانال هادیکانال سروش عکانال عکانال سروش مرکزکانال مرکزکانال سروش آموزشکانال آموزشکانال سروش فنیکانال فنیکانال سروش حرفهکانال حرفهکانال سروش ایکانال ایکانال سروش امامکانال امامکانال سروش هادیکانال هادیکانال سروش عکانال عکانال سروش اهوازکانال اهوازکانال سروش کویکانال کویکانال سروش علویکانال علویکانال سروش بلوارکانال بلوارکانال سروش الهادیکانال الهادیکانال سروش نبشکانال نبشکانال سروش فرحانیکانال فرحانیکانال سروش اجرایکانال اجرایکانال سروش دورهکانال دورهکانال سروش هایکانال هایکانال سروش آموزشیکانال آموزشیکانال سروش مهارتیکانال مهارتیکانال سروش دولتیکانال دولتیکانال سروش رایگانکانال رایگانکانال سروش اعطایکانال اعطایکانال سروش مدرککانال مدرککانال سروش بینکانال بینکانال سروش المللیکانال المللیکانال سروش markazemamhadiکانال markazemamhadi