معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش آموزشی کانال سروش گروه مشاوره کنکور 98


کانال سروش گروه مشاوره کنکور 98

@moshaverekonkur98

کانال سروش گروه مشاوره کنکور 98

کانال سروش آموزشی 2 سال پیش
مشاوره کنکور و برنامه ریزی تا روز کنکور
برنامه درسی کاملا مجزا برای هر فرد
تحلیل کامل دروس اختصاصی ازمون ها ( قلمچی سنجش گزینه دو )

برنامه ریزی ماه اول کاملا رایگان
بررسی نکات ریز و مهم ازمون ها
@moshaverekonkur98
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 12,259 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش گروهکانال گروهکانال سروش مشاورهکانال مشاورهکانال سروش کنکورکانال کنکورکانال سروش 98کانال 98کانال سروش مشاورهکانال مشاورهکانال سروش کنکورکانال کنکورکانال سروش برنامهکانال برنامهکانال سروش ریزیکانال ریزیکانال سروش تاکانال تاکانال سروش روزکانال روزکانال سروش کنکورکانال کنکورکانال سروش برنامهکانال برنامهکانال سروش درسیکانال درسیکانال سروش کاملاکانال کاملاکانال سروش مجزاکانال مجزاکانال سروش هرکانال هرکانال سروش فردکانال فردکانال سروش تحلیلکانال تحلیلکانال سروش کاملکانال کاملکانال سروش دروسکانال دروسکانال سروش اختصاصیکانال اختصاصیکانال سروش ازمونکانال ازمونکانال سروش قلمچیکانال قلمچیکانال سروش سنجشکانال سنجشکانال سروش گزینهکانال گزینهکانال سروش دوکانال دوکانال سروش برنامهکانال برنامهکانال سروش ریزیکانال ریزیکانال سروش ماهکانال ماهکانال سروش اولکانال اولکانال سروش کاملاکانال کاملاکانال سروش رایگانکانال رایگانکانال سروش بررسیکانال بررسیکانال سروش نکاتکانال نکاتکانال سروش ریزکانال ریزکانال سروش مهمکانال مهمکانال سروش ازمونکانال ازمونکانال سروش moshaverekonkur98کانال moshaverekonkur98کانال سروش moshaverekonkur98کانال moshaverekonkur98