معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش آموزشی کانال سروش توسعه موبایل کاردانی


کانال سروش توسعه موبایل کاردانی

@msoftware

کانال سروش توسعه موبایل کاردانی

کانال سروش آموزشی 10 ماه پیش
نرم افزارهای توسعه موبایل دوره جدید کاردانی پیوسته فنی کامپیوتر - نرم افزار
نرم افزارهای توسعه موبایل یکی از دروس ارائه شده در چارت جدید دوره کاردانی پیوسته فنی رشته نرم افزار است
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,653 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش توسعهکانال توسعهکانال سروش موبایلکانال موبایلکانال سروش کاردانیکانال کاردانیکانال سروش نرمکانال نرمکانال سروش افزارهایکانال افزارهایکانال سروش توسعهکانال توسعهکانال سروش موبایلکانال موبایلکانال سروش دورهکانال دورهکانال سروش جدیدکانال جدیدکانال سروش کاردانیکانال کاردانیکانال سروش پیوستهکانال پیوستهکانال سروش فنیکانال فنیکانال سروش کامپیوترکانال کامپیوترکانال سروش نرمکانال نرمکانال سروش افزارکانال افزارکانال سروش نرمکانال نرمکانال سروش افزارهایکانال افزارهایکانال سروش توسعهکانال توسعهکانال سروش موبایلکانال موبایلکانال سروش یکیکانال یکیکانال سروش دروسکانال دروسکانال سروش ارائهکانال ارائهکانال سروش شدهکانال شدهکانال سروش چارتکانال چارتکانال سروش جدیدکانال جدیدکانال سروش دورهکانال دورهکانال سروش کاردانیکانال کاردانیکانال سروش پیوستهکانال پیوستهکانال سروش فنیکانال فنیکانال سروش رشتهکانال رشتهکانال سروش نرمکانال نرمکانال سروش افزارکانال افزارکانال سروش استکانال استکانال سروش msoftwareکانال msoftware