معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش آموزشی کانال سروش تجهیزات شبکه و سخت افزار


کانال سروش تجهیزات شبکه و سخت افزار

@nasbonegahdari

کانال سروش تجهیزات شبکه و سخت افزار

کانال سروش آموزشی 2 سال پیش
نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

این کانال به منظور دسترسی سریعتر هنرآموزان مدرس کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار و همچنین هنرجویان پایه دوازدهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه به فیلم ها و نکات مربوط به تدریس و یادگیری مباحث مربوط به این کتاب ایجاد شده است.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,457 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش تجهیزاتکانال تجهیزاتکانال سروش شبکهکانال شبکهکانال سروش سختکانال سختکانال سروش افزارکانال افزارکانال سروش نصبکانال نصبکانال سروش نگهداریکانال نگهداریکانال سروش تجهیزاتکانال تجهیزاتکانال سروش شبکهکانال شبکهکانال سروش سختکانال سختکانال سروش افزارکانال افزارکانال سروش اینکانال اینکانال سروش منظورکانال منظورکانال سروش دسترسیکانال دسترسیکانال سروش سریعترکانال سریعترکانال سروش هنرآموزانکانال هنرآموزانکانال سروش مدرسکانال مدرسکانال سروش کتابکانال کتابکانال سروش نصبکانال نصبکانال سروش نگهداریکانال نگهداریکانال سروش تجهیزاتکانال تجهیزاتکانال سروش شبکهکانال شبکهکانال سروش سختکانال سختکانال سروش افزارکانال افزارکانال سروش همچنینکانال همچنینکانال سروش هنرجویانکانال هنرجویانکانال سروش پایهکانال پایهکانال سروش دوازدهمکانال دوازدهمکانال سروش رشتهکانال رشتهکانال سروش شبکهکانال شبکهکانال سروش نرمکانال نرمکانال سروش افزارکانال افزارکانال سروش رایانهکانال رایانهکانال سروش فیلمکانال فیلمکانال سروش نکاتکانال نکاتکانال سروش مربوطکانال مربوطکانال سروش تدریسکانال تدریسکانال سروش یادگیریکانال یادگیریکانال سروش مباحثکانال مباحثکانال سروش مربوطکانال مربوطکانال سروش اینکانال اینکانال سروش کتابکانال کتابکانال سروش ایجادکانال ایجادکانال سروش شدهکانال شدهکانال سروش استکانال استکانال سروش nasbonegahdariکانال nasbonegahdari