معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش آموزشی کانال سروش آموزش روتوش چهره


کانال سروش آموزش روتوش چهره

@zaghakschool

کانال سروش آموزش روتوش چهره

کانال سروش آموزشی 2 سال پیش
این کانال به صورت حرفه ای به آموزش روتوش چهره در سطح بین المللی و مناسب بازار کار می پردازد ، همچنین اصول طراحی آلبوم ژورنال عروس و داماد و تکنیک های حرفه ای عکاسی رو به شما آموزش میده
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 10,090 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش آموزشکانال آموزشکانال سروش روتوشکانال روتوشکانال سروش چهرهکانال چهرهکانال سروش اینکانال اینکانال سروش صورتکانال صورتکانال سروش حرفهکانال حرفهکانال سروش ایکانال ایکانال سروش آموزشکانال آموزشکانال سروش روتوشکانال روتوشکانال سروش چهرهکانال چهرهکانال سروش سطحکانال سطحکانال سروش بینکانال بینکانال سروش المللیکانال المللیکانال سروش مناسبکانال مناسبکانال سروش بازارکانال بازارکانال سروش کارکانال کارکانال سروش میکانال میکانال سروش پردازدکانال پردازدکانال سروش همچنینکانال همچنینکانال سروش اصولکانال اصولکانال سروش طراحیکانال طراحیکانال سروش آلبومکانال آلبومکانال سروش ژورنالکانال ژورنالکانال سروش عروسکانال عروسکانال سروش دامادکانال دامادکانال سروش تکنیککانال تکنیککانال سروش هایکانال هایکانال سروش حرفهکانال حرفهکانال سروش ایکانال ایکانال سروش عکاسیکانال عکاسیکانال سروش روکانال روکانال سروش شماکانال شماکانال سروش آموزشکانال آموزشکانال سروش میدهکانال میدهکانال سروش zaghakschoolکانال zaghakschool