معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش سرگرمی کانال سروش طنز اجتماعی کافه لبخند


کانال سروش طنز اجتماعی کافه لبخند

@cafelabkhand

کانال سروش طنز اجتماعی کافه لبخند

کانال سروش سرگرمی 2 سال پیش
کانال طنز اجتماعی کافه لبخند با ارایه محتوای طنز و سرگرمی(گیف و ویدیو های طنز جدید، جوک و لطیفه، نگاه طنز به مسایل روز و غیره) با رعایت ادب و احترام منتظر حضور شما سروران گرامیست.

بر خلاف بسیاری از کانال ها ما در جهت اعلای فرهنگ کشور گام برمی داریم.

در سروش به عنوان فعال ترین کانال طنز همراه با شماییم.

ادرس ما در سروش : sapp.ir/cafelabkhand
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 57,650 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش طنزکانال طنزکانال سروش اجتماعیکانال اجتماعیکانال سروش کافهکانال کافهکانال سروش لبخندکانال لبخندکانال سروش طنزکانال طنزکانال سروش اجتماعیکانال اجتماعیکانال سروش کافهکانال کافهکانال سروش لبخندکانال لبخندکانال سروش ارایهکانال ارایهکانال سروش محتوایکانال محتوایکانال سروش طنزکانال طنزکانال سروش سرگرمیکانال سرگرمیکانال سروش گیفکانال گیفکانال سروش ویدیوکانال ویدیوکانال سروش هایکانال هایکانال سروش طنزکانال طنزکانال سروش جدید،کانال جدید،کانال سروش جوککانال جوککانال سروش لطیفه،کانال لطیفه،کانال سروش نگاهکانال نگاهکانال سروش طنزکانال طنزکانال سروش مسایلکانال مسایلکانال سروش روزکانال روزکانال سروش غیرهکانال غیرهکانال سروش رعایتکانال رعایتکانال سروش ادبکانال ادبکانال سروش احترامکانال احترامکانال سروش منتظرکانال منتظرکانال سروش حضورکانال حضورکانال سروش شماکانال شماکانال سروش سرورانکانال سرورانکانال سروش گرامیستکانال گرامیستکانال سروش برکانال برکانال سروش خلافکانال خلافکانال سروش بسیاریکانال بسیاریکانال سروش ماکانال ماکانال سروش جهتکانال جهتکانال سروش اعلایکانال اعلایکانال سروش فرهنگکانال فرهنگکانال سروش کشورکانال کشورکانال سروش گامکانال گامکانال سروش برمیکانال برمیکانال سروش داریمکانال داریمکانال سروش سروشکانال سروشکانال سروش عنوانکانال عنوانکانال سروش فعالکانال فعالکانال سروش ترینکانال ترینکانال سروش طنزکانال طنزکانال سروش همراهکانال همراهکانال سروش شماییمکانال شماییمکانال سروش ادرسکانال ادرسکانال سروش ماکانال ماکانال سروش سروشکانال سروشکانال سروش sappکانال sappکانال سروش ircafelabkhandکانال ircafelabkhandکانال سروش cafelabkhandکانال cafelabkhand