معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش بازی کانال سروش مرجع بازی های ایران


کانال سروش مرجع بازی های ایران

@Games_mod_orginal

کانال سروش مرجع بازی های ایران

کانال سروش بازی 1 سال پیش
در این کانال بازی های + شده وجود دارد
در همه ی کانال های + شده قیمت هر بازی
5000 تومان است ولی در این کانال با تخفیف
80%قیمت آن بازی به 1000تومان کاهش
یافت. در این کانال هر بازی که مشتریان گرامی
خریداری کنند یکی هم جایزه خواهید برد
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 8,703 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش مرجعکانال مرجعکانال سروش بازیکانال بازیکانال سروش هایکانال هایکانال سروش ایرانکانال ایرانکانال سروش اینکانال اینکانال سروش بازیکانال بازیکانال سروش هایکانال هایکانال سروش شدهکانال شدهکانال سروش وجودکانال وجودکانال سروش داردکانال داردکانال سروش همهکانال همهکانال سروش یکانال یکانال سروش هایکانال هایکانال سروش شدهکانال شدهکانال سروش قیمتکانال قیمتکانال سروش هرکانال هرکانال سروش بازیکانال بازیکانال سروش 5000کانال 5000کانال سروش تومانکانال تومانکانال سروش استکانال استکانال سروش ولیکانال ولیکانال سروش اینکانال اینکانال سروش تخفیفکانال تخفیفکانال سروش 80کانال 80کانال سروش قیمتکانال قیمتکانال سروش آنکانال آنکانال سروش بازیکانال بازیکانال سروش 1000تومانکانال 1000تومانکانال سروش کاهشکانال کاهشکانال سروش یافتکانال یافتکانال سروش اینکانال اینکانال سروش هرکانال هرکانال سروش بازیکانال بازیکانال سروش مشتریانکانال مشتریانکانال سروش گرامیکانال گرامیکانال سروش خریداریکانال خریداریکانال سروش کنندکانال کنندکانال سروش یکیکانال یکیکانال سروش همکانال همکانال سروش جایزهکانال جایزهکانال سروش خواهیدکانال خواهیدکانال سروش بردکانال بردکانال سروش Games_mod_orginalکانال Games_mod_orginal