معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش

کانال سروش Ammo Gaming

@ammo_gaming

کانال سروش Ammo Gaming

کانال سروش بازی 2 سال پیش
این کانال تازه تاسیس کردیم و قراره مجموعه بازی اساسینز کرید رو به علاوه مجموعه بازیای معروف براتون بزارم پس تا دیر نشده عضو شین و لفت ندین چون بزودی بازی Assassin's Creed origins میزاریم.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 30,241 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش Ammoکانال Ammoکانال سروش Gamingکانال Gamingکانال سروش اینکانال اینکانال سروش تازهکانال تازهکانال سروش تاسیسکانال تاسیسکانال سروش کردیمکانال کردیمکانال سروش قرارهکانال قرارهکانال سروش مجموعهکانال مجموعهکانال سروش بازیکانال بازیکانال سروش اساسینزکانال اساسینزکانال سروش کریدکانال کریدکانال سروش روکانال روکانال سروش علاوهکانال علاوهکانال سروش مجموعهکانال مجموعهکانال سروش بازیایکانال بازیایکانال سروش معروفکانال معروفکانال سروش براتونکانال براتونکانال سروش بزارمکانال بزارمکانال سروش پسکانال پسکانال سروش تاکانال تاکانال سروش دیرکانال دیرکانال سروش نشدهکانال نشدهکانال سروش عضوکانال عضوکانال سروش شینکانال شینکانال سروش لفتکانال لفتکانال سروش ندینکانال ندینکانال سروش چونکانال چونکانال سروش بزودیکانال بزودیکانال سروش بازیکانال بازیکانال سروش Assassin'sکانال Assassin'sکانال سروش Creedکانال Creedکانال سروش originsکانال originsکانال سروش میزاریمکانال میزاریمکانال سروش ammo_gamingکانال ammo_gaming