معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش سلامت کانال سروش طب ایرانی اسلامی


کانال سروش طب ایرانی اسلامی

@Hakim_ravazadeh

کانال سروش طب ایرانی اسلامی

کانال سروش سلامت 1 سال پیش
حرکت به سوی سبک زندگی ایرانی-اسلامی نیازمند توجه همگانی به طب سنتی ، به عنوان یکی از نمادهای تمدن اسلامی است.

این کانال به هیچ+و هیچ نهادی وابسته نیست و توسط دوستداران طب اسلامی اداره میشود.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 7,524 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش طبکانال طبکانال سروش ایرانیکانال ایرانیکانال سروش اسلامیکانال اسلامیکانال سروش حرکتکانال حرکتکانال سروش سویکانال سویکانال سروش سبککانال سبککانال سروش زندگیکانال زندگیکانال سروش ایرانیکانال ایرانیکانال سروش اسلامیکانال اسلامیکانال سروش نیازمندکانال نیازمندکانال سروش توجهکانال توجهکانال سروش همگانیکانال همگانیکانال سروش طبکانال طبکانال سروش سنتیکانال سنتیکانال سروش عنوانکانال عنوانکانال سروش یکیکانال یکیکانال سروش نمادهایکانال نمادهایکانال سروش تمدنکانال تمدنکانال سروش اسلامیکانال اسلامیکانال سروش استکانال استکانال سروش اینکانال اینکانال سروش هیچ+وکانال هیچ+وکانال سروش هیچکانال هیچکانال سروش نهادیکانال نهادیکانال سروش وابستهکانال وابستهکانال سروش نیستکانال نیستکانال سروش توسطکانال توسطکانال سروش دوستدارانکانال دوستدارانکانال سروش طبکانال طبکانال سروش اسلامیکانال اسلامیکانال سروش ادارهکانال ادارهکانال سروش میشودکانال میشودکانال سروش Hakim_ravazadehکانال Hakim_ravazadeh