معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش






کانال سروش مردم سالم

@Healthy_people

کانال سروش مردم سالم

کانال سروش سلامت 2 سال پیش
تَندُرُستی یا سَلامَت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و  روانی و اجتماعی انسان .
این کانال با هدف افزایش سطح آگاهی های درست مردم در حوزه سلامت و پیشگیری از عوامل خطرو مقابله با تهدیدات با ارایه جدیدترین مطالب علمی معتبر و بدون خرافات فعالیت میکند.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,151 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش مردمکانال مردمکانال سروش سالمکانال سالمکانال سروش تَندُرُستی یا سَلامَت عبارتکانال تَندُرُستی یا سَلامَت عبارتکانال سروش استکانال استکانال سروش تأمینکانال تأمینکانال سروش رفاهکانال رفاهکانال سروش کاملکانال کاملکانال سروش جسمیکانال جسمیکانال سروش و کانال و کانال سروش روانیکانال روانیکانال سروش اجتماعی انسانکانال اجتماعی انسانکانال سروش اینکانال اینکانال سروش هدفکانال هدفکانال سروش افزایشکانال افزایشکانال سروش سطحکانال سطحکانال سروش آگاهیکانال آگاهیکانال سروش هایکانال هایکانال سروش درستکانال درستکانال سروش مردمکانال مردمکانال سروش حوزهکانال حوزهکانال سروش سلامتکانال سلامتکانال سروش پیشگیریکانال پیشگیریکانال سروش عواملکانال عواملکانال سروش خطروکانال خطروکانال سروش مقابلهکانال مقابلهکانال سروش تهدیداتکانال تهدیداتکانال سروش ارایهکانال ارایهکانال سروش جدیدترینکانال جدیدترینکانال سروش مطالبکانال مطالبکانال سروش علمیکانال علمیکانال سروش معتبرکانال معتبرکانال سروش بدونکانال بدونکانال سروش خرافاتکانال خرافاتکانال سروش فعالیتکانال فعالیتکانال سروش میکندکانال میکندکانال سروش Healthy_peopleکانال Healthy_people