معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش طب جامع سنتی

@andamsalem

کانال سروش طب جامع سنتی

کانال سروش سلامت 2 سال پیش
کانال طب جامع سنتی ( اندام سالم )
مطالب به صورت کامل و تخصصی شامل :
۱- طب سنتی
۲ - ماساژ درمانی
۳ - عنبیه شناسی
۴ - گیاهان دارویی
۵ - مشاوره لاغری
۶ - زالو درمانی
http://sapp.ir/andamsalem
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,734 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش طبکانال طبکانال سروش جامعکانال جامعکانال سروش سنتیکانال سنتیکانال سروش طبکانال طبکانال سروش جامعکانال جامعکانال سروش سنتیکانال سنتیکانال سروش اندامکانال اندامکانال سروش سالمکانال سالمکانال سروش مطالبکانال مطالبکانال سروش صورتکانال صورتکانال سروش کاملکانال کاملکانال سروش تخصصیکانال تخصصیکانال سروش شاملکانال شاملکانال سروش ۱کانال ۱کانال سروش طبکانال طبکانال سروش سنتیکانال سنتیکانال سروش ۲کانال ۲کانال سروش ماساژکانال ماساژکانال سروش درمانیکانال درمانیکانال سروش ۳کانال ۳کانال سروش عنبیهکانال عنبیهکانال سروش شناسیکانال شناسیکانال سروش ۴کانال ۴کانال سروش گیاهانکانال گیاهانکانال سروش داروییکانال داروییکانال سروش ۵کانال ۵کانال سروش مشاورهکانال مشاورهکانال سروش لاغریکانال لاغریکانال سروش ۶کانال ۶کانال سروش زالوکانال زالوکانال سروش درمانیکانال درمانیکانال سروش httpکانال httpکانال سروش sappکانال sappکانال سروش irandamsalemکانال irandamsalemکانال سروش andamsalemکانال andamsalem