معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش توت فرنگستان

@Tootfarangi_9213

کانال سروش توت فرنگستان

کانال سروش صنعت 2 سال پیش
سلام
فروش نشاء و بوته توت فرنگی(درجه یک،پر محصول،پربازده،پر قدرت،چهارفصل) تولید شده در مهد توت فرنگی ایران؛سنندج...به قیمت عالی...
اصلاح شده در پلی کلینیک تخصصی
ارسال به سراسر کشور
مشاوره رایگان راه اندازی مزرعه و گلخانه پرورش پر سود توت فرنگی
مهندس احمدی
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,738 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش توتکانال توتکانال سروش فرنگستانکانال فرنگستانکانال سروش سلامکانال سلامکانال سروش فروشکانال فروشکانال سروش نشاءکانال نشاءکانال سروش بوتهکانال بوتهکانال سروش توتکانال توتکانال سروش فرنگیکانال فرنگیکانال سروش درجهکانال درجهکانال سروش یک،پرکانال یک،پرکانال سروش محصول،پربازده،پرکانال محصول،پربازده،پرکانال سروش قدرت،چهارفصلکانال قدرت،چهارفصلکانال سروش تولیدکانال تولیدکانال سروش شدهکانال شدهکانال سروش مهدکانال مهدکانال سروش توتکانال توتکانال سروش فرنگیکانال فرنگیکانال سروش ایران؛سنندجکانال ایران؛سنندجکانال سروش قیمتکانال قیمتکانال سروش عالیکانال عالیکانال سروش اصلاحکانال اصلاحکانال سروش شدهکانال شدهکانال سروش پلیکانال پلیکانال سروش کلینیککانال کلینیککانال سروش تخصصیکانال تخصصیکانال سروش ارسالکانال ارسالکانال سروش سراسرکانال سراسرکانال سروش کشورکانال کشورکانال سروش مشاورهکانال مشاورهکانال سروش رایگانکانال رایگانکانال سروش راهکانال راهکانال سروش اندازیکانال اندازیکانال سروش مزرعهکانال مزرعهکانال سروش گلخانهکانال گلخانهکانال سروش پرورشکانال پرورشکانال سروش پرکانال پرکانال سروش سودکانال سودکانال سروش توتکانال توتکانال سروش فرنگیکانال فرنگیکانال سروش مهندسکانال مهندسکانال سروش احمدیکانال احمدیکانال سروش Tootfarangi_9213کانال Tootfarangi_9213