معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش مجله کانال سروش هنرتو نشون بده


کانال سروش هنرتو نشون بده

@shoart.ir

کانال سروش هنرتو نشون بده

کانال سروش مجله 2 سال پیش
حتما شما هم استعدادهایی دارین اما بستر مناسب برای نشون دادن هنرتون پیدا نکردین ویا رایگان نبوده
ما سعی کردیم که به شما کمک کنیم تا دیده بشین کافیه عکس وفیلم و صداومتن هنرتون رو برای ما ارسال کنیدتابا اسم اختصاصی خودتون داخل کانال منتشربشههدف این کانال انتشار استعدادهای شما برای عموم هست و همچنین مرجعی برای یافتن مطالب مورد علاقه دیگران
موضوعاتش:
۱_سرگرمی:تردستی شیرین کاری،استندآپ،دابسمش،کاریکاتور وطنزپردازی…

۲_هنروخلاقیت:کارهای هنری,عکاسی ،طراحی،خانندگی،گویندگی،نقاشی،کاردستی ،عکس‌نوشته،انواع بافت مو لباس،ارایش و …
که‌میتونید همراه متن عکس یا فیلمش رو بفرستین
۴_نویسندگی:شعر،رمان،داستان،دلنوشته
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 11,037 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش هنرتوکانال هنرتوکانال سروش نشونکانال نشونکانال سروش بدهکانال بدهکانال سروش حتماکانال حتماکانال سروش شماکانال شماکانال سروش همکانال همکانال سروش استعدادهاییکانال استعدادهاییکانال سروش دارینکانال دارینکانال سروش اماکانال اماکانال سروش بسترکانال بسترکانال سروش مناسبکانال مناسبکانال سروش نشونکانال نشونکانال سروش دادنکانال دادنکانال سروش هنرتونکانال هنرتونکانال سروش پیداکانال پیداکانال سروش نکردینکانال نکردینکانال سروش ویاکانال ویاکانال سروش رایگانکانال رایگانکانال سروش نبودهکانال نبودهکانال سروش ماکانال ماکانال سروش سعیکانال سعیکانال سروش کردیمکانال کردیمکانال سروش شماکانال شماکانال سروش کمککانال کمککانال سروش کنیمکانال کنیمکانال سروش تاکانال تاکانال سروش دیدهکانال دیدهکانال سروش بشینکانال بشینکانال سروش کافیهکانال کافیهکانال سروش عکسکانال عکسکانال سروش وفیلمکانال وفیلمکانال سروش صداومتنکانال صداومتنکانال سروش هنرتونکانال هنرتونکانال سروش روکانال روکانال سروش ماکانال ماکانال سروش ارسالکانال ارسالکانال سروش کنیدتاباکانال کنیدتاباکانال سروش اسمکانال اسمکانال سروش اختصاصیکانال اختصاصیکانال سروش خودتونکانال خودتونکانال سروش داخلکانال داخلکانال سروش منتشربشههدفکانال منتشربشههدفکانال سروش اینکانال اینکانال سروش انتشارکانال انتشارکانال سروش استعدادهایکانال استعدادهایکانال سروش شماکانال شماکانال سروش عمومکانال عمومکانال سروش هستکانال هستکانال سروش همچنینکانال همچنینکانال سروش مرجعیکانال مرجعیکانال سروش یافتنکانال یافتنکانال سروش مطالبکانال مطالبکانال سروش موردکانال موردکانال سروش علاقهکانال علاقهکانال سروش دیگرانکانال دیگرانکانال سروش موضوعاتشکانال موضوعاتشکانال سروش ۱_سرگرمیکانال ۱_سرگرمیکانال سروش تردستیکانال تردستیکانال سروش شیرینکانال شیرینکانال سروش کاری،استندآپ،دابسمش،کاریکاتورکانال کاری،استندآپ،دابسمش،کاریکاتورکانال سروش وطنزپردازی…کانال وطنزپردازی…کانال سروش ۲_هنروخلاقیتکانال ۲_هنروخلاقیتکانال سروش کارهایکانال کارهایکانال سروش هنریکانال هنریکانال سروش عکاسیکانال عکاسیکانال سروش ،طراحی،خانندگی،گویندگی،نقاشی،کاردستیکانال ،طراحی،خانندگی،گویندگی،نقاشی،کاردستیکانال سروش ،عکس‌نوشته،انواعکانال ،عکس‌نوشته،انواعکانال سروش بافتکانال بافتکانال سروش موکانال موکانال سروش لباس،ارایشکانال لباس،ارایشکانال سروش …کانال …کانال سروش که‌میتونیدکانال که‌میتونیدکانال سروش همراهکانال همراهکانال سروش متنکانال متنکانال سروش عکسکانال عکسکانال سروش یاکانال یاکانال سروش فیلمشکانال فیلمشکانال سروش روکانال روکانال سروش بفرستینکانال بفرستینکانال سروش ۴_نویسندگیکانال ۴_نویسندگیکانال سروش شعر،رمان،داستان،دلنوشتهکانال شعر،رمان،داستان،دلنوشتهکانال سروش shoartکانال shoartکانال سروش irکانال ir