معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش مجله کانال سروش هنرتو نشون بده


کانال سروش هنرتو نشون بده

@shoart.ir

کانال سروش هنرتو نشون بده

کانال سروش مجله 1 سال پیش
حتما شما هم استعدادهایی دارین اما بستر مناسب برای نشون دادن هنرتون پیدا نکردین ویا رایگان نبوده
ما سعی کردیم که به شما کمک کنیم تا دیده بشین کافیه عکس وفیلم و صداومتن هنرتون رو برای ما ارسال کنیدتابا اسم اختصاصی خودتون داخل کانال منتشربشههدف این کانال انتشار استعدادهای شما برای عموم هست و همچنین مرجعی برای یافتن مطالب مورد علاقه دیگران
موضوعاتش:
۱_سرگرمی:تردستی شیرین کاری،استندآپ،دابسمش،کاریکاتور وطنزپردازی…

۲_هنروخلاقیت:کارهای هنری,عکاسی ،طراحی،خانندگی،گویندگی،نقاشی،کاردستی ،عکس‌نوشته،انواع بافت مو لباس،ارایش و …
که‌میتونید همراه متن عکس یا فیلمش رو بفرستین
۴_نویسندگی:شعر،رمان،داستان،دلنوشته
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 8,545 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش هنرتوکانال سروش نشونکانال سروش بدهکانال سروش حتماکانال سروش شماکانال سروش همکانال سروش استعدادهاییکانال سروش دارینکانال سروش اماکانال سروش بسترکانال سروش مناسبکانال سروش نشونکانال سروش دادنکانال سروش هنرتونکانال سروش پیداکانال سروش نکردینکانال سروش ویاکانال سروش رایگانکانال سروش نبودهکانال سروش ماکانال سروش سعیکانال سروش کردیمکانال سروش شماکانال سروش کمککانال سروش کنیمکانال سروش تاکانال سروش دیدهکانال سروش بشینکانال سروش کافیهکانال سروش عکسکانال سروش وفیلمکانال سروش صداومتنکانال سروش هنرتونکانال سروش روکانال سروش ماکانال سروش ارسالکانال سروش کنیدتاباکانال سروش اسمکانال سروش اختصاصیکانال سروش خودتونکانال سروش داخلکانال سروش منتشربشههدفکانال سروش اینکانال سروش انتشارکانال سروش استعدادهایکانال سروش شماکانال سروش عمومکانال سروش هستکانال سروش همچنینکانال سروش مرجعیکانال سروش یافتنکانال سروش مطالبکانال سروش موردکانال سروش علاقهکانال سروش دیگرانکانال سروش موضوعاتشکانال سروش ۱_سرگرمیکانال سروش تردستیکانال سروش شیرینکانال سروش کاری،استندآپ،دابسمش،کاریکاتورکانال سروش وطنزپردازی…کانال سروش ۲_هنروخلاقیتکانال سروش کارهایکانال سروش هنریکانال سروش عکاسیکانال سروش ،طراحی،خانندگی،گویندگی،نقاشی،کاردستیکانال سروش ،عکس‌نوشته،انواعکانال سروش بافتکانال سروش موکانال سروش لباس،ارایشکانال سروش …کانال سروش که‌میتونیدکانال سروش همراهکانال سروش متنکانال سروش عکسکانال سروش یاکانال سروش فیلمشکانال سروش روکانال سروش بفرستینکانال سروش ۴_نویسندگیکانال سروش شعر،رمان،داستان،دلنوشتهکانال سروش shoartکانال سروش ir