معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش فیلم کانال سروش مرجع درسی متوسطه


کانال سروش مرجع درسی متوسطه

@Hashtom_alborz

کانال سروش مرجع درسی متوسطه

کانال سروش فیلم 1 سال پیش
#آشنایی_با_ما
#درباره_ما
✅نمونه سوالات درسی
⏰آزمون آنلاین
🎥کلیپ آموزشی
📕مطلب علمی
📘پاورپوینت
📚درسنامه
✅تست
🛑سوال تشریحی
✅گام به گام
✳️جزوه
❇️اپلیکیشن درسی
⛱🌞#چالش_تابستان
📌هر روز یک سوال شامل گروه های :
📎اطلاعات عمومی
➗ ریاضی و هوش
🎅ادبیات و شعر
📺🎥سینما و تلویزیون
♬موسیقی
📱💻تکنولوژی
😂هر روز یک لیطفه
🔎❓هر روز یک چیستان
❕هر روز یک دانستنی
💬📞#سامانه_پیام_کوتاه
@3000331
✔با ما همراه باشید
منتظر همراهی شما دانش آموزان و معلمان عزیز و گران قدر هستیم. با آرزوی موفقیت

کانال: مرجع درسی متوسطه نمونه دولتی البرز

برای حمایت از ما پیام های کانال را برای دوستانتان فوروارد کنید
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 5,041 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش مرجعکانال سروش درسیکانال سروش متوسطهکانال سروش آشنایی_با_ماکانال سروش درباره_ماکانال سروش نمونهکانال سروش سوالاتکانال سروش درسیکانال سروش آزمونکانال سروش آنلاینکانال سروش کلیپکانال سروش آموزشیکانال سروش مطلبکانال سروش علمیکانال سروش پاورپوینتکانال سروش درسنامهکانال سروش تستکانال سروش سوالکانال سروش تشریحیکانال سروش گامکانال سروش گامکانال سروش جزوهکانال سروش اپلیکیشنکانال سروش درسیکانال سروش چالش_تابستانکانال سروش هرکانال سروش روزکانال سروش یککانال سروش سوالکانال سروش شاملکانال سروش گروهکانال سروش هایکانال سروش اطلاعاتکانال سروش عمومیکانال سروش ریاضیکانال سروش هوشکانال سروش ادبیاتکانال سروش شعرکانال سروش سینماکانال سروش تلویزیونکانال سروش موسیقیکانال سروش تکنولوژیکانال سروش هرکانال سروش روزکانال سروش یککانال سروش لیطفهکانال سروش هرکانال سروش روزکانال سروش یککانال سروش چیستانکانال سروش هرکانال سروش روزکانال سروش یککانال سروش دانستنیکانال سروش سامانه_پیام_کوتاهکانال سروش 3000331کانال سروش ماکانال سروش همراهکانال سروش باشیدکانال سروش منتظرکانال سروش همراهیکانال سروش شماکانال سروش دانشکانال سروش آموزانکانال سروش معلمانکانال سروش عزیزکانال سروش گرانکانال سروش قدرکانال سروش هستیمکانال سروش آرزویکانال سروش موفقیتکانال سروش مرجعکانال سروش درسیکانال سروش متوسطهکانال سروش نمونهکانال سروش دولتیکانال سروش البرزکانال سروش حمایتکانال سروش ماکانال سروش پیامکانال سروش هایکانال سروش دوستانتانکانال سروش فورواردکانال سروش کنیدکانال سروش Hashtom_alborz