معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش

کانال سروش شيما | shima

@shima_iptv

کانال سروش شيما | shima

کانال سروش فیلم 2 سال پیش
پخش زنده کلیه شبکه های تلویزیونی و رادیویی ملی ، استانی و شبكه هاي اختصاصي مشاهده صدها فیلم و سریال به همراه آرشیو غنی با امکاناتی همچون : EPG #Timeshift #catchup# و...
آدرس سایت: www.shimaiptv.ir
ارتباط با مدیریت کانال: shima_admin@
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,518 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش شيماکانال شيماکانال سروش shimaکانال shimaکانال سروش پخشکانال پخشکانال سروش زندهکانال زندهکانال سروش کلیهکانال کلیهکانال سروش شبکهکانال شبکهکانال سروش هایکانال هایکانال سروش تلویزیونیکانال تلویزیونیکانال سروش رادیوییکانال رادیوییکانال سروش ملیکانال ملیکانال سروش استانیکانال استانیکانال سروش شبكهکانال شبكهکانال سروش هايکانال هايکانال سروش اختصاصيکانال اختصاصيکانال سروش مشاهدهکانال مشاهدهکانال سروش صدهاکانال صدهاکانال سروش فیلمکانال فیلمکانال سروش سریالکانال سریالکانال سروش همراهکانال همراهکانال سروش آرشیوکانال آرشیوکانال سروش غنیکانال غنیکانال سروش امکاناتیکانال امکاناتیکانال سروش همچونکانال همچونکانال سروش EPGکانال EPGکانال سروش Timeshiftکانال Timeshiftکانال سروش catchupکانال catchupکانال سروش آدرسکانال آدرسکانال سروش سایتکانال سایتکانال سروش wwwکانال wwwکانال سروش shimaiptvکانال shimaiptvکانال سروش irکانال irکانال سروش ارتباطکانال ارتباطکانال سروش مدیریتکانال مدیریتکانال سروش shima_adminکانال shima_adminکانال سروش shima_iptvکانال shima_iptv