معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش موزیکس سیتی

@musics_city

کانال سروش موزیکس سیتی

کانال سروش موسیقی 2 سال پیش
شعار:با دلت بشنو نه با گوش
درمورد کانال:این کانال با هدف قرار دادن آهنگ مورد علاقه تان،تشکیل شده است.من مالک این کانال نیستم؛شما هستید!شما با درخواست آهنگ می توانید این کانال را مدیریت کنید.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,051 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش موزیکسکانال موزیکسکانال سروش سیتیکانال سیتیکانال سروش شعارکانال شعارکانال سروش دلتکانال دلتکانال سروش بشنوکانال بشنوکانال سروش نهکانال نهکانال سروش گوشکانال گوشکانال سروش درموردکانال درموردکانال سروش اینکانال اینکانال سروش هدفکانال هدفکانال سروش قرارکانال قرارکانال سروش دادنکانال دادنکانال سروش آهنگکانال آهنگکانال سروش موردکانال موردکانال سروش علاقهکانال علاقهکانال سروش تان،تشکیلکانال تان،تشکیلکانال سروش شدهکانال شدهکانال سروش استکانال استکانال سروش منکانال منکانال سروش مالککانال مالککانال سروش اینکانال اینکانال سروش نیستم؛شماکانال نیستم؛شماکانال سروش هستیدکانال هستیدکانال سروش شماکانال شماکانال سروش درخواستکانال درخواستکانال سروش آهنگکانال آهنگکانال سروش میکانال میکانال سروش توانیدکانال توانیدکانال سروش اینکانال اینکانال سروش مدیریتکانال مدیریتکانال سروش کنیدکانال کنیدکانال سروش musics_cityکانال musics_city