معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش

کانال سروش روستای بیچند

@bichend

کانال سروش روستای بیچند

کانال سروش اخبار 2 سال پیش
بیچند روستایی در دهستان نه بخش مرکزی شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این روستا ۸۵۰ نفر (در ۲۶۶ خانوار) بوده است.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,428 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش روستایکانال روستایکانال سروش بیچندکانال بیچندکانال سروش بیچندکانال بیچندکانال سروش روستاییکانال روستاییکانال سروش دهستانکانال دهستانکانال سروش نهکانال نهکانال سروش بخشکانال بخشکانال سروش مرکزیکانال مرکزیکانال سروش شهرستانکانال شهرستانکانال سروش نهبندانکانال نهبندانکانال سروش استانکانال استانکانال سروش خراسانکانال خراسانکانال سروش جنوبیکانال جنوبیکانال سروش ایرانکانال ایرانکانال سروش استکانال استکانال سروش برکانال برکانال سروش پایهکانال پایهکانال سروش سرشماریکانال سرشماریکانال سروش عمومیکانال عمومیکانال سروش نفوسکانال نفوسکانال سروش مسکنکانال مسکنکانال سروش سالکانال سالکانال سروش ۱۳۹۰کانال ۱۳۹۰کانال سروش جمعیتکانال جمعیتکانال سروش اینکانال اینکانال سروش روستاکانال روستاکانال سروش ۸۵۰کانال ۸۵۰کانال سروش نفرکانال نفرکانال سروش ۲۶۶کانال ۲۶۶کانال سروش خانوارکانال خانوارکانال سروش بودهکانال بودهکانال سروش استکانال استکانال سروش bichendکانال bichend