معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش پلیس همدان

@policehamedan

کانال سروش پلیس همدان

کانال سروش اخبار 2 سال پیش
 کانال خبری پلیس همدان . حاوی اخبار و اطلاعات موثق و فوری در حوزه های وظیفه عمومی- راهنمایی و رانندگی-دانستنی های قضایی، پلیسی -آشنایی و آگاهی سریع از قوانین و اطلاعیه های پلیس(بخشودگی جرایم، تسهیلات خدماتی) – مشاوره، اخبار جاده ای وضعیت جوی راه ها -ترافیک و ...
 
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 15,912 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش پلیسکانال پلیسکانال سروش همدانکانال همدانکانال سروش  کانالکانال  کانالکانال سروش خبریکانال خبریکانال سروش پلیسکانال پلیسکانال سروش همدانکانال همدانکانال سروش حاویکانال حاویکانال سروش اخبارکانال اخبارکانال سروش اطلاعاتکانال اطلاعاتکانال سروش موثقکانال موثقکانال سروش فوریکانال فوریکانال سروش حوزهکانال حوزهکانال سروش هایکانال هایکانال سروش وظیفهکانال وظیفهکانال سروش عمومیکانال عمومیکانال سروش راهنماییکانال راهنماییکانال سروش رانندگیکانال رانندگیکانال سروش دانستنیکانال دانستنیکانال سروش هایکانال هایکانال سروش قضایی،کانال قضایی،کانال سروش پلیسیکانال پلیسیکانال سروش آشناییکانال آشناییکانال سروش آگاهیکانال آگاهیکانال سروش سریعکانال سریعکانال سروش قوانینکانال قوانینکانال سروش اطلاعیهکانال اطلاعیهکانال سروش هایکانال هایکانال سروش پلیسکانال پلیسکانال سروش بخشودگیکانال بخشودگیکانال سروش جرایم،کانال جرایم،کانال سروش تسهیلاتکانال تسهیلاتکانال سروش خدماتیکانال خدماتیکانال سروش –کانال –کانال سروش مشاوره،کانال مشاوره،کانال سروش اخبارکانال اخبارکانال سروش جادهکانال جادهکانال سروش ایکانال ایکانال سروش وضعیتکانال وضعیتکانال سروش جویکانال جویکانال سروش راهکانال راهکانال سروش ترافیککانال ترافیککانال سروش  کانال  کانال سروش policehamedanکانال policehamedan