معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش

کانال سروش مرگ بر آمریکا

@margbaramreka

کانال سروش مرگ بر آمریکا

کانال سروش سایر 2 سال پیش
در این کانال سعی شده جنایات امریکا نشان داده شود
همچنین سخنان استکبار ستیز رهبر معظم و امام خمینی بیان شود
لطفا مطالب و دیدگاه خود را با موضوع مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل ارسال کنید
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,849 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش مرگکانال مرگکانال سروش برکانال برکانال سروش آمریکاکانال آمریکاکانال سروش اینکانال اینکانال سروش سعیکانال سعیکانال سروش شدهکانال شدهکانال سروش جنایاتکانال جنایاتکانال سروش امریکاکانال امریکاکانال سروش نشانکانال نشانکانال سروش دادهکانال دادهکانال سروش شودکانال شودکانال سروش همچنینکانال همچنینکانال سروش سخنانکانال سخنانکانال سروش استکبارکانال استکبارکانال سروش ستیزکانال ستیزکانال سروش رهبرکانال رهبرکانال سروش معظمکانال معظمکانال سروش امامکانال امامکانال سروش خمینیکانال خمینیکانال سروش بیانکانال بیانکانال سروش شودکانال شودکانال سروش لطفاکانال لطفاکانال سروش مطالبکانال مطالبکانال سروش دیدگاهکانال دیدگاهکانال سروش خودکانال خودکانال سروش موضوعکانال موضوعکانال سروش مرگکانال مرگکانال سروش برکانال برکانال سروش امریکاکانال امریکاکانال سروش مرگکانال مرگکانال سروش برکانال برکانال سروش اسرائیلکانال اسرائیلکانال سروش ارسالکانال ارسالکانال سروش کنیدکانال کنیدکانال سروش margbaramrekaکانال margbaramreka