معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش روزنگار

@roznegaar

کانال سروش روزنگار

کانال سروش سایر 2 سال پیش
کانال «روزنگار» به منظور اعلام وقایع و اتفاقاتی که سالیان پیش در چنین روزی اتفاق افتاده، در سه تقویم ؛ هجری خورشیدی (شمسی)، هجری قمری و میلادی، از منابع مختلف جمع آوری گردیده و ارائه می گردد.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,936 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش روزنگارکانال روزنگارکانال سروش «روزنگار»کانال «روزنگار»کانال سروش منظورکانال منظورکانال سروش اعلامکانال اعلامکانال سروش وقایعکانال وقایعکانال سروش اتفاقاتیکانال اتفاقاتیکانال سروش سالیانکانال سالیانکانال سروش پیشکانال پیشکانال سروش چنینکانال چنینکانال سروش روزیکانال روزیکانال سروش اتفاقکانال اتفاقکانال سروش افتاده،کانال افتاده،کانال سروش سهکانال سهکانال سروش تقویمکانال تقویمکانال سروش ؛کانال ؛کانال سروش هجریکانال هجریکانال سروش خورشیدیکانال خورشیدیکانال سروش شمسیکانال شمسیکانال سروش هجریکانال هجریکانال سروش قمریکانال قمریکانال سروش میلادی،کانال میلادی،کانال سروش منابعکانال منابعکانال سروش مختلفکانال مختلفکانال سروش جمعکانال جمعکانال سروش آوریکانال آوریکانال سروش گردیدهکانال گردیدهکانال سروش ارائهکانال ارائهکانال سروش میکانال میکانال سروش گرددکانال گرددکانال سروش roznegaarکانال roznegaar