معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش مذهبی کانال سروش هیئت محبان حضرت زهرا


کانال سروش هیئت محبان حضرت زهرا

@Mohebban_raran

کانال سروش هیئت محبان حضرت زهرا

کانال سروش مذهبی 2 سال پیش
💎هیئت محبّان حضرت زهرا(سلام الله علیها)
اصفهان - راران

💎برگزاری هیئت هفتگی نوجوانان و جوانان

💎برگزاری عزاداری و سوگواری در دهه اول
فاطمیّه

💎برنامه های مذهبی و فرهنگی

💎 تأسیس: ۱۳۹۰
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 5,493 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش هیئتکانال هیئتکانال سروش محبانکانال محبانکانال سروش حضرتکانال حضرتکانال سروش زهراکانال زهراکانال سروش هیئتکانال هیئتکانال سروش محبّانکانال محبّانکانال سروش حضرتکانال حضرتکانال سروش زهراکانال زهراکانال سروش سلامکانال سلامکانال سروش اللهکانال اللهکانال سروش علیهاکانال علیهاکانال سروش اصفهانکانال اصفهانکانال سروش رارانکانال رارانکانال سروش برگزاریکانال برگزاریکانال سروش هیئتکانال هیئتکانال سروش هفتگیکانال هفتگیکانال سروش نوجوانانکانال نوجوانانکانال سروش جوانانکانال جوانانکانال سروش برگزاریکانال برگزاریکانال سروش عزاداریکانال عزاداریکانال سروش سوگواریکانال سوگواریکانال سروش دههکانال دههکانال سروش اولکانال اولکانال سروش فاطمیّهکانال فاطمیّهکانال سروش برنامهکانال برنامهکانال سروش هایکانال هایکانال سروش مذهبیکانال مذهبیکانال سروش فرهنگیکانال فرهنگیکانال سروش تأسیسکانال تأسیسکانال سروش ۱۳۹۰کانال ۱۳۹۰کانال سروش Mohebban_raranکانال Mohebban_raran