معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش مذهبی کانال سروش از قبر تا قیامت


کانال سروش از قبر تا قیامت

@bademot

کانال سروش از قبر تا قیامت

کانال سروش مذهبی 2 سال پیش
عرفا در دستور العمل های خود هیچ ذکری را به اندازه ذکر مرگ و یادآوری عوالم پس از آن، در اصلاح نفس مؤثر نمی دانند و همواره شاگردان را به آن توصیه می کردند
در کانال از قبر تا قیامت /حوادث مرگ،روح،برزخ،قیامت،بهشت وجهنم بهمراه فیلم،صوت،گیف،متن و... با داستان های واقعی.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,982 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش قبرکانال قبرکانال سروش تاکانال تاکانال سروش قیامتکانال قیامتکانال سروش عرفاکانال عرفاکانال سروش دستورکانال دستورکانال سروش العملکانال العملکانال سروش هایکانال هایکانال سروش خودکانال خودکانال سروش هیچکانال هیچکانال سروش ذکریکانال ذکریکانال سروش اندازهکانال اندازهکانال سروش ذکرکانال ذکرکانال سروش مرگکانال مرگکانال سروش یادآوریکانال یادآوریکانال سروش عوالمکانال عوالمکانال سروش پسکانال پسکانال سروش آن،کانال آن،کانال سروش اصلاحکانال اصلاحکانال سروش نفسکانال نفسکانال سروش مؤثرکانال مؤثرکانال سروش نمیکانال نمیکانال سروش دانندکانال دانندکانال سروش هموارهکانال هموارهکانال سروش شاگردانکانال شاگردانکانال سروش آنکانال آنکانال سروش توصیهکانال توصیهکانال سروش میکانال میکانال سروش کردندکانال کردندکانال سروش قبرکانال قبرکانال سروش تاکانال تاکانال سروش قیامتکانال قیامتکانال سروش حوادثکانال حوادثکانال سروش مرگ،روح،برزخ،قیامت،بهشتکانال مرگ،روح،برزخ،قیامت،بهشتکانال سروش وجهنمکانال وجهنمکانال سروش بهمراهکانال بهمراهکانال سروش فیلم،صوت،گیف،متنکانال فیلم،صوت،گیف،متنکانال سروش داستانکانال داستانکانال سروش هایکانال هایکانال سروش واقعیکانال واقعیکانال سروش bademotکانال bademot