معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش

کانال سروش باسم کربلائی

@basem_mp3

کانال سروش باسم کربلائی

کانال سروش مذهبی 2 سال پیش
قناة باسمیات - لإستماع لقصائد الملا باسم الکربلائی ©
• قصائد صوتیة یومیة بصیغة MP3
• قصائد بصوت الإسطورة باسم الکربلائی
• شارک الآخرین ماتستمع
کانالیست از آلبوم ها و مجالس باسم کربلائی
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 9,477 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش باسمکانال باسمکانال سروش کربلائیکانال کربلائیکانال سروش قناةکانال قناةکانال سروش باسمیاتکانال باسمیاتکانال سروش لإستماعکانال لإستماعکانال سروش لقصائدکانال لقصائدکانال سروش الملاکانال الملاکانال سروش باسمکانال باسمکانال سروش الکربلائیکانال الکربلائیکانال سروش •کانال •کانال سروش قصائدکانال قصائدکانال سروش صوتیةکانال صوتیةکانال سروش یومیةکانال یومیةکانال سروش بصیغةکانال بصیغةکانال سروش MP3کانال MP3کانال سروش •کانال •کانال سروش قصائدکانال قصائدکانال سروش بصوتکانال بصوتکانال سروش الإسطورةکانال الإسطورةکانال سروش باسمکانال باسمکانال سروش الکربلائیکانال الکربلائیکانال سروش •کانال •کانال سروش شارککانال شارککانال سروش الآخرینکانال الآخرینکانال سروش ماتستمعکانال ماتستمعکانال سروش کانالیستکانال کانالیستکانال سروش آلبومکانال آلبومکانال سروش مجالسکانال مجالسکانال سروش باسمکانال باسمکانال سروش کربلائیکانال کربلائیکانال سروش basem_mp3کانال basem_mp3