معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش چهل حدیث

@chehel_hadis

کانال سروش چهل حدیث

کانال سروش مذهبی 2 سال پیش
کانال چهل حدیث راه اندازی گردید.
این کانال در فاز نخست کتاب عظیم المنزلت چهل حدیث امام خمینی (ره) را نشر خواهد داد.
------------------------------------------
لینک کانال :
@chehel_hadis
------------------------------------------
«هر که از برای نفع امت من چهل حدیث از بر کند، خدای تعالی او را روز حساب فقیهی دانشمند برانگیزد.»‏ ‏
پیامبر اکرم (ص)
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,317 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش چهلکانال چهلکانال سروش حدیثکانال حدیثکانال سروش چهلکانال چهلکانال سروش حدیثکانال حدیثکانال سروش راهکانال راهکانال سروش اندازیکانال اندازیکانال سروش گردیدکانال گردیدکانال سروش اینکانال اینکانال سروش فازکانال فازکانال سروش نخستکانال نخستکانال سروش کتابکانال کتابکانال سروش عظیمکانال عظیمکانال سروش المنزلتکانال المنزلتکانال سروش چهلکانال چهلکانال سروش حدیثکانال حدیثکانال سروش امامکانال امامکانال سروش خمینیکانال خمینیکانال سروش رهکانال رهکانال سروش نشرکانال نشرکانال سروش خواهدکانال خواهدکانال سروش دادکانال دادکانال سروش لینککانال لینککانال سروش chehel_hadisکانال chehel_hadisکانال سروش «هرکانال «هرکانال سروش نفعکانال نفعکانال سروش امتکانال امتکانال سروش منکانال منکانال سروش چهلکانال چهلکانال سروش حدیثکانال حدیثکانال سروش برکانال برکانال سروش کند،کانال کند،کانال سروش خدایکانال خدایکانال سروش تعالیکانال تعالیکانال سروش اوکانال اوکانال سروش روزکانال روزکانال سروش حسابکانال حسابکانال سروش فقیهیکانال فقیهیکانال سروش دانشمندکانال دانشمندکانال سروش برانگیزدکانال برانگیزدکانال سروش »‏کانال »‏کانال سروش ‏کانال ‏کانال سروش پیامبرکانال پیامبرکانال سروش اکرمکانال اکرمکانال سروش صکانال صکانال سروش chehel_hadisکانال chehel_hadis