معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش مذهبی کانال سروش سایبری مدافعان ولایت


کانال سروش سایبری مدافعان ولایت

@cyberi_imodafan_wlaiat

کانال سروش سایبری مدافعان ولایت

کانال سروش مذهبی 7 ماه پیش
ا هدف ارتقاء سطح بینش شما در زمینه یجادیک پایگاه فرهنگی برای مقابله با تهدیدات و تهاجم فرهنگی از جمله جنگ نرم و همچنین در جهت تقویت روحیه انقلابی , بصیرتی و.... درمردم از جمله جوانان
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,060 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش سایبریکانال سایبریکانال سروش مدافعانکانال مدافعانکانال سروش ولایتکانال ولایتکانال سروش اکانال اکانال سروش هدفکانال هدفکانال سروش ارتقاءکانال ارتقاءکانال سروش سطحکانال سطحکانال سروش بینشکانال بینشکانال سروش شماکانال شماکانال سروش زمینهکانال زمینهکانال سروش یجادیککانال یجادیککانال سروش پایگاهکانال پایگاهکانال سروش فرهنگیکانال فرهنگیکانال سروش مقابلهکانال مقابلهکانال سروش تهدیداتکانال تهدیداتکانال سروش تهاجمکانال تهاجمکانال سروش فرهنگیکانال فرهنگیکانال سروش جملهکانال جملهکانال سروش جنگکانال جنگکانال سروش نرمکانال نرمکانال سروش همچنینکانال همچنینکانال سروش جهتکانال جهتکانال سروش تقویتکانال تقویتکانال سروش روحیهکانال روحیهکانال سروش انقلابیکانال انقلابیکانال سروش بصیرتیکانال بصیرتیکانال سروش درمردمکانال درمردمکانال سروش جملهکانال جملهکانال سروش جوانانکانال جوانانکانال سروش cyberi_imodafan_wlaiatکانال cyberi_imodafan_wlaiat