معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش مذهبی کانال سروش دعای دسته جمعی ظهور


کانال سروش دعای دسته جمعی ظهور

@doa_baraye_zohoor

کانال سروش دعای دسته جمعی ظهور

کانال سروش مذهبی 5 ماه پیش
(قرآن، دعا و ذکر دسته جمعی برای ظهور)
امام زمان در بعضی از تشرفات خود فرموده اند
من خیلی تنها هستم!من خیلی غریبم!چرا برای فرجم دعا نمیکنید؟
دعا کنید،و بدانید که تبلیغات کم است و الا غیبت من اینقدرطولانی نمی شد
ازکتاب درد دل امام زمان
#خدا
#امام_حسین
#کلیپ
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 848 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش دعایکانال دعایکانال سروش دستهکانال دستهکانال سروش جمعیکانال جمعیکانال سروش ظهورکانال ظهورکانال سروش قرآن،کانال قرآن،کانال سروش دعاکانال دعاکانال سروش ذکرکانال ذکرکانال سروش دستهکانال دستهکانال سروش جمعیکانال جمعیکانال سروش ظهورکانال ظهورکانال سروش امامکانال امامکانال سروش زمانکانال زمانکانال سروش بعضیکانال بعضیکانال سروش تشرفاتکانال تشرفاتکانال سروش خودکانال خودکانال سروش فرمودهکانال فرمودهکانال سروش منکانال منکانال سروش خیلیکانال خیلیکانال سروش تنهاکانال تنهاکانال سروش هستمکانال هستمکانال سروش منکانال منکانال سروش خیلیکانال خیلیکانال سروش غریبمکانال غریبمکانال سروش چراکانال چراکانال سروش فرجمکانال فرجمکانال سروش دعاکانال دعاکانال سروش نمیکنید؟کانال نمیکنید؟کانال سروش دعاکانال دعاکانال سروش کنید،وکانال کنید،وکانال سروش بدانیدکانال بدانیدکانال سروش تبلیغاتکانال تبلیغاتکانال سروش کمکانال کمکانال سروش استکانال استکانال سروش الاکانال الاکانال سروش غیبتکانال غیبتکانال سروش منکانال منکانال سروش اینقدرطولانیکانال اینقدرطولانیکانال سروش نمیکانال نمیکانال سروش شدکانال شدکانال سروش ازکتابکانال ازکتابکانال سروش دردکانال دردکانال سروش دلکانال دلکانال سروش امامکانال امامکانال سروش زمانکانال زمانکانال سروش خداکانال خداکانال سروش امام_حسینکانال امام_حسینکانال سروش کلیپکانال کلیپکانال سروش doa_baraye_zohoorکانال doa_baraye_zohoor