معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش

کانال سروش اسراء EsraTv

@esratvsoroush

کانال سروش اسراء EsraTv

کانال سروش مذهبی 8 ماه پیش
آخرین جلسات دروس و مباحث حضرت آیت العظمی جوادی آملی(دام ظله)
در قالب تصویر،صدا و متن
بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء
معاونت امور هنری و رسانه ای
🔹تلگرام:
t.me/esratvtelegram
🔹سروش:
sapp.ir/esratvsoroush
🔹ایتا:
eitaa.com/EsraTvEitaa
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,715 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش اسراءکانال اسراءکانال سروش EsraTvکانال EsraTvکانال سروش آخرینکانال آخرینکانال سروش جلساتکانال جلساتکانال سروش دروسکانال دروسکانال سروش مباحثکانال مباحثکانال سروش حضرتکانال حضرتکانال سروش آیتکانال آیتکانال سروش العظمیکانال العظمیکانال سروش جوادیکانال جوادیکانال سروش آملیکانال آملیکانال سروش دامکانال دامکانال سروش ظلهکانال ظلهکانال سروش قالبکانال قالبکانال سروش تصویر،صداکانال تصویر،صداکانال سروش متنکانال متنکانال سروش بنیادکانال بنیادکانال سروش بینکانال بینکانال سروش المللیکانال المللیکانال سروش علومکانال علومکانال سروش وحیانیکانال وحیانیکانال سروش اسراءکانال اسراءکانال سروش معاونتکانال معاونتکانال سروش امورکانال امورکانال سروش هنریکانال هنریکانال سروش رسانهکانال رسانهکانال سروش ایکانال ایکانال سروش تلگرامکانال تلگرامکانال سروش tکانال tکانال سروش meesratvtelegramکانال meesratvtelegramکانال سروش سروشکانال سروشکانال سروش sappکانال sappکانال سروش iresratvsoroushکانال iresratvsoroushکانال سروش ایتاکانال ایتاکانال سروش eitaaکانال eitaaکانال سروش comEsraTvEitaaکانال comEsraTvEitaaکانال سروش esratvsoroushکانال esratvsoroush