معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش کنز الکلام

@kanz_alkalam

کانال سروش کنز الکلام

کانال سروش مذهبی 9 ماه پیش
سلام بر شما عزیزان دل
با توکل به حق تعالی و با عنایت برخی از
دوستان، تصمیم گرفتیم در جهت نشر احادیث و سخنان اهل البیت (علیهم السلام)کانالی را در پیام رسان بومی سروش به نام کنزالکلام(گنج سخن)افتتاح و شما هم وطنان را از سخنان این عزیزان و معصومان مطلع ساخته
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 7,106 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش کنزکانال کنزکانال سروش الکلامکانال الکلامکانال سروش سلامکانال سلامکانال سروش برکانال برکانال سروش شماکانال شماکانال سروش عزیزانکانال عزیزانکانال سروش دلکانال دلکانال سروش توکلکانال توکلکانال سروش حقکانال حقکانال سروش تعالیکانال تعالیکانال سروش عنایتکانال عنایتکانال سروش برخیکانال برخیکانال سروش دوستان،کانال دوستان،کانال سروش تصمیمکانال تصمیمکانال سروش گرفتیمکانال گرفتیمکانال سروش جهتکانال جهتکانال سروش نشرکانال نشرکانال سروش احادیثکانال احادیثکانال سروش سخنانکانال سخنانکانال سروش اهلکانال اهلکانال سروش البیتکانال البیتکانال سروش علیهمکانال علیهمکانال سروش السلامکانال السلامکانال سروش کانالیکانال کانالیکانال سروش پیامکانال پیامکانال سروش رسانکانال رسانکانال سروش بومیکانال بومیکانال سروش سروشکانال سروشکانال سروش نامکانال نامکانال سروش کنزالکلامکانال کنزالکلامکانال سروش گنجکانال گنجکانال سروش سخنکانال سخنکانال سروش افتتاحکانال افتتاحکانال سروش شماکانال شماکانال سروش همکانال همکانال سروش وطنانکانال وطنانکانال سروش سخنانکانال سخنانکانال سروش اینکانال اینکانال سروش عزیزانکانال عزیزانکانال سروش معصومانکانال معصومانکانال سروش مطلعکانال مطلعکانال سروش ساختهکانال ساختهکانال سروش kanz_alkalamکانال kanz_alkalam