معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش مذهبی کانال سروش لبیک یا حسین (ع)


کانال سروش لبیک یا حسین (ع)

@labbaikyahossain

کانال سروش لبیک یا حسین (ع)

کانال سروش مذهبی 11 ماه پیش
1⃣ ترویج فرهنگ حسینی
2⃣ اعلام اعیاد مذهبی و عزاداری ها
3⃣ ترویج سبک زندگی اسلامی
4⃣ افزایش میزان آگاهی جوانان در زمینه مسائل قبل از ازدواج، حین ازدواج و پس از ازدواج
5⃣ تلاش برای افزایش معرفت به خدا و اهداف متفرقه دیگر
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,205 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش لبیککانال لبیککانال سروش یاکانال یاکانال سروش حسینکانال حسینکانال سروش عکانال عکانال سروش ترویجکانال ترویجکانال سروش فرهنگکانال فرهنگکانال سروش حسینیکانال حسینیکانال سروش اعلامکانال اعلامکانال سروش اعیادکانال اعیادکانال سروش مذهبیکانال مذهبیکانال سروش عزاداریکانال عزاداریکانال سروش ترویجکانال ترویجکانال سروش سبککانال سبککانال سروش زندگیکانال زندگیکانال سروش اسلامیکانال اسلامیکانال سروش افزایشکانال افزایشکانال سروش میزانکانال میزانکانال سروش آگاهیکانال آگاهیکانال سروش جوانانکانال جوانانکانال سروش زمینهکانال زمینهکانال سروش مسائلکانال مسائلکانال سروش قبلکانال قبلکانال سروش ازدواج،کانال ازدواج،کانال سروش حینکانال حینکانال سروش ازدواجکانال ازدواجکانال سروش پسکانال پسکانال سروش ازدواجکانال ازدواجکانال سروش تلاشکانال تلاشکانال سروش افزایشکانال افزایشکانال سروش معرفتکانال معرفتکانال سروش خداکانال خداکانال سروش اهدافکانال اهدافکانال سروش متفرقهکانال متفرقهکانال سروش دیگرکانال دیگرکانال سروش labbaikyahossainکانال labbaikyahossain