معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش مذهبی کانال سروش 🍀💔مَشْقِ دِلـ💔🍀


کانال سروش 🍀💔مَشْقِ دِلـ💔🍀

@mashgh_dll

کانال سروش 🍀💔مَشْقِ دِلـ💔🍀

کانال سروش مذهبی 1 سال پیش
بسم رب الشهداء

📌شهادت یعنی...
ڪوچه‌ ے خلوتے را میخواهم
بی‌ انتها، براے رفتن
بے واژه، براے سرودن
و آسمانے براے پـرواز ڪردن
عاشقانہ اوج گرفتن و
رها شدن...

شما عزیزان را به کانال مشق دل دعوت می نماییم.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,826 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش مَشْقِکانال مَشْقِکانال سروش دِلـکانال دِلـکانال سروش بسمکانال بسمکانال سروش ربکانال ربکانال سروش الشهداءکانال الشهداءکانال سروش ∞کانال ∞کانال سروش شهادتکانال شهادتکانال سروش یعنیکانال یعنیکانال سروش ڪوچه‌کانال ڪوچه‌کانال سروش ےکانال ےکانال سروش خلوتےکانال خلوتےکانال سروش میخواهمکانال میخواهمکانال سروش بی‌کانال بی‌کانال سروش انتها،کانال انتها،کانال سروش براےکانال براےکانال سروش رفتنکانال رفتنکانال سروش بےکانال بےکانال سروش واژه،کانال واژه،کانال سروش براےکانال براےکانال سروش سرودنکانال سرودنکانال سروش آسمانےکانال آسمانےکانال سروش براےکانال براےکانال سروش پـروازکانال پـروازکانال سروش ڪردنکانال ڪردنکانال سروش عاشقانہکانال عاشقانہکانال سروش اوجکانال اوجکانال سروش گرفتنکانال گرفتنکانال سروش رهاکانال رهاکانال سروش شدنکانال شدنکانال سروش شماکانال شماکانال سروش عزیزانکانال عزیزانکانال سروش مشقکانال مشقکانال سروش دلکانال دلکانال سروش دعوتکانال دعوتکانال سروش میکانال میکانال سروش نماییمکانال نماییمکانال سروش mashgh_dllکانال mashgh_dll