معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش مذهبی کانال سروش مدافعان حریم ولایت


کانال سروش مدافعان حریم ولایت

@modafe.ir

کانال سروش مدافعان حریم ولایت

کانال سروش مذهبی 2 سال پیش
🌹بسم الله الرحمن الرحیم 🌹
ایجادیک پایگاه فرهنگی برای مقابله با تهدیدات و تهاجم فرهنگی از جمله جنگ نرم
که در جهت تقویت روحیه انقلابی,بصیرتی و.... درمردم از جمله جوانان عزیز گامی موثر برداریم.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 5,863 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش مدافعانکانال مدافعانکانال سروش حریمکانال حریمکانال سروش ولایتکانال ولایتکانال سروش بسمکانال بسمکانال سروش اللهکانال اللهکانال سروش الرحمنکانال الرحمنکانال سروش الرحیمکانال الرحیمکانال سروش ایجادیککانال ایجادیککانال سروش پایگاهکانال پایگاهکانال سروش فرهنگیکانال فرهنگیکانال سروش مقابلهکانال مقابلهکانال سروش تهدیداتکانال تهدیداتکانال سروش تهاجمکانال تهاجمکانال سروش فرهنگیکانال فرهنگیکانال سروش جملهکانال جملهکانال سروش جنگکانال جنگکانال سروش نرمکانال نرمکانال سروش جهتکانال جهتکانال سروش تقویتکانال تقویتکانال سروش روحیهکانال روحیهکانال سروش انقلابیکانال انقلابیکانال سروش بصیرتیکانال بصیرتیکانال سروش درمردمکانال درمردمکانال سروش جملهکانال جملهکانال سروش جوانانکانال جوانانکانال سروش عزیزکانال عزیزکانال سروش گامیکانال گامیکانال سروش موثرکانال موثرکانال سروش برداریمکانال برداریمکانال سروش modafeکانال modafeکانال سروش irکانال ir