معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش

کانال سروش قرآن و حدیث

@quranhadys

کانال سروش قرآن و حدیث

کانال سروش مذهبی 1 ماه پیش
«قرآن و حدیث» موثق بیاموزیم:
* گلچین تصاویر آیه و حدیث
* روزانه یک آیه با ترجمه و تفسیر شیوا
* قرائت و ترجمه یک صفحه قرآن با صوت زیبا
* احادیث: قدسی، اخلاقی، اجتماعی و غیره
* داستان قرآنی و حدیثی آموزنده
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,486 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش قرآنکانال قرآنکانال سروش حدیثکانال حدیثکانال سروش «قرآنکانال «قرآنکانال سروش حدیث»کانال حدیث»کانال سروش موثقکانال موثقکانال سروش بیاموزیمکانال بیاموزیمکانال سروش گلچینکانال گلچینکانال سروش تصاویرکانال تصاویرکانال سروش آیهکانال آیهکانال سروش حدیثکانال حدیثکانال سروش روزانهکانال روزانهکانال سروش یککانال یککانال سروش آیهکانال آیهکانال سروش ترجمهکانال ترجمهکانال سروش تفسیرکانال تفسیرکانال سروش شیواکانال شیواکانال سروش قرائتکانال قرائتکانال سروش ترجمهکانال ترجمهکانال سروش یککانال یککانال سروش صفحهکانال صفحهکانال سروش قرآنکانال قرآنکانال سروش صوتکانال صوتکانال سروش زیباکانال زیباکانال سروش احادیثکانال احادیثکانال سروش قدسی،کانال قدسی،کانال سروش اخلاقی،کانال اخلاقی،کانال سروش اجتماعیکانال اجتماعیکانال سروش غیرهکانال غیرهکانال سروش داستانکانال داستانکانال سروش قرآنیکانال قرآنیکانال سروش حدیثیکانال حدیثیکانال سروش آموزندهکانال آموزندهکانال سروش quranhadysکانال quranhadys