معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش مذهبی کانال سروش زن ، انتظار ،ظهور


کانال سروش زن ، انتظار ،ظهور

@zan_entezar_zohor.ir

کانال سروش زن ، انتظار ،ظهور

کانال سروش مذهبی 1 سال پیش
بی تردید یکی از گروه های نقش آفرین در نهضت عاشورا، زنان بودند. اگر اسلام با قیام امام حسین علیه السلام زنده است، سهم بزرگی از آن مربوط به زنانی است که تاریخ، مانند آن را کمتر دیده است.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,000 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش زنکانال زنکانال سروش انتظارکانال انتظارکانال سروش ،ظهورکانال ،ظهورکانال سروش بیکانال بیکانال سروش تردیدکانال تردیدکانال سروش یکیکانال یکیکانال سروش گروهکانال گروهکانال سروش هایکانال هایکانال سروش نقشکانال نقشکانال سروش آفرینکانال آفرینکانال سروش نهضتکانال نهضتکانال سروش عاشورا،کانال عاشورا،کانال سروش زنانکانال زنانکانال سروش بودندکانال بودندکانال سروش اگرکانال اگرکانال سروش اسلامکانال اسلامکانال سروش قیامکانال قیامکانال سروش امامکانال امامکانال سروش حسینکانال حسینکانال سروش علیهکانال علیهکانال سروش السلامکانال السلامکانال سروش زندهکانال زندهکانال سروش است،کانال است،کانال سروش سهمکانال سهمکانال سروش بزرگیکانال بزرگیکانال سروش آنکانال آنکانال سروش مربوطکانال مربوطکانال سروش زنانیکانال زنانیکانال سروش استکانال استکانال سروش تاریخ،کانال تاریخ،کانال سروش مانندکانال مانندکانال سروش آنکانال آنکانال سروش کمترکانال کمترکانال سروش دیدهکانال دیدهکانال سروش استکانال استکانال سروش zan_entezar_zohorکانال zan_entezar_zohorکانال سروش irکانال ir