معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش علمی کانال سروش علمی-دانشجویی مرمت


کانال سروش علمی-دانشجویی مرمت

@9618428201

کانال سروش علمی-دانشجویی مرمت

کانال سروش علمی 2 سال پیش
کانال انجمن علمی-دانشجویی مرمت اشیاء و مطالعات موزه دانشگاه هنر(فعالیت‌های آموزشی، رویدادهای علمی، تولید و نشر محتوای علمی، فعالیت پژوهشی، کارآفرینی، خلاقیت علمی، گفتگوی علمی و تخصصی، ارتباطات و همکاری‌های علمی از جمله فعالیت‌های انجمن علمی-دانشجویی مرمت اشیاء و مطالعات موزه دانشگاه هنر محسوب می شود.)
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,984 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش علمیکانال علمیکانال سروش دانشجوییکانال دانشجوییکانال سروش مرمتکانال مرمتکانال سروش انجمنکانال انجمنکانال سروش علمیکانال علمیکانال سروش دانشجوییکانال دانشجوییکانال سروش مرمتکانال مرمتکانال سروش اشیاءکانال اشیاءکانال سروش مطالعاتکانال مطالعاتکانال سروش موزهکانال موزهکانال سروش دانشگاهکانال دانشگاهکانال سروش هنرکانال هنرکانال سروش فعالیت‌هایکانال فعالیت‌هایکانال سروش آموزشی،کانال آموزشی،کانال سروش رویدادهایکانال رویدادهایکانال سروش علمی،کانال علمی،کانال سروش تولیدکانال تولیدکانال سروش نشرکانال نشرکانال سروش محتوایکانال محتوایکانال سروش علمی،کانال علمی،کانال سروش فعالیتکانال فعالیتکانال سروش پژوهشی،کانال پژوهشی،کانال سروش کارآفرینی،کانال کارآفرینی،کانال سروش خلاقیتکانال خلاقیتکانال سروش علمی،کانال علمی،کانال سروش گفتگویکانال گفتگویکانال سروش علمیکانال علمیکانال سروش تخصصی،کانال تخصصی،کانال سروش ارتباطاتکانال ارتباطاتکانال سروش همکاری‌هایکانال همکاری‌هایکانال سروش علمیکانال علمیکانال سروش جملهکانال جملهکانال سروش فعالیت‌هایکانال فعالیت‌هایکانال سروش انجمنکانال انجمنکانال سروش علمیکانال علمیکانال سروش دانشجوییکانال دانشجوییکانال سروش مرمتکانال مرمتکانال سروش اشیاءکانال اشیاءکانال سروش مطالعاتکانال مطالعاتکانال سروش موزهکانال موزهکانال سروش دانشگاهکانال دانشگاهکانال سروش هنرکانال هنرکانال سروش محسوبکانال محسوبکانال سروش میکانال میکانال سروش شودکانال شودکانال سروش 9618428201کانال 9618428201