معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش علمی کانال سروش موزه ملی علوم و فناوری


کانال سروش موزه ملی علوم و فناوری

@inmostfriends

کانال سروش موزه ملی علوم و فناوری

کانال سروش علمی 10 ماه پیش
موزه ملی علوم و فناوری ایران
اطلاعات و اخبار علمی، فناوری
تخفیف بازدید برای مدارس
هماهنگی بازدید گروهی: 02166724694-09198962007
تهران،میدان امام خمینی،خیابان سی تیر،ساختمان سابق کتابخانه ملی
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,372 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش موزهکانال موزهکانال سروش ملیکانال ملیکانال سروش علومکانال علومکانال سروش فناوریکانال فناوریکانال سروش موزهکانال موزهکانال سروش ملیکانال ملیکانال سروش علومکانال علومکانال سروش فناوریکانال فناوریکانال سروش ایرانکانال ایرانکانال سروش اطلاعاتکانال اطلاعاتکانال سروش اخبارکانال اخبارکانال سروش علمی،کانال علمی،کانال سروش فناوریکانال فناوریکانال سروش تخفیفکانال تخفیفکانال سروش بازدیدکانال بازدیدکانال سروش مدارسکانال مدارسکانال سروش هماهنگیکانال هماهنگیکانال سروش بازدیدکانال بازدیدکانال سروش گروهیکانال گروهیکانال سروش 02166724694کانال 02166724694کانال سروش 09198962007کانال 09198962007کانال سروش تهران،میدانکانال تهران،میدانکانال سروش امامکانال امامکانال سروش خمینی،خیابانکانال خمینی،خیابانکانال سروش سیکانال سیکانال سروش تیر،ساختمانکانال تیر،ساختمانکانال سروش سابقکانال سابقکانال سروش کتابخانهکانال کتابخانهکانال سروش ملیکانال ملیکانال سروش inmostfriendsکانال inmostfriends