معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش علمی کانال سروش نانوالکترونیک تجهیز


کانال سروش نانوالکترونیک تجهیز

@nanoghadim68

کانال سروش نانوالکترونیک تجهیز

کانال سروش علمی 1 سال پیش
تولید، فروش و تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی
ترویج علم نانوالکترونیک و رشته های مرتبط با آن
ویژه دانش آموزان، دانشجویان، دانشگاهیان، پژوهشگران و محققین گرامی

استان البرز - کرج
ادمین کانال : @nghadim68
لینک پیوستن: @nanoghadim68
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 12,669 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش نانوالکترونیککانال نانوالکترونیککانال سروش تجهیزکانال تجهیزکانال سروش تولید،کانال تولید،کانال سروش فروشکانال فروشکانال سروش تعمیرکانال تعمیرکانال سروش دستگاهکانال دستگاهکانال سروش هایکانال هایکانال سروش آزمایشگاهیکانال آزمایشگاهیکانال سروش تحقیقاتیکانال تحقیقاتیکانال سروش ترویجکانال ترویجکانال سروش علمکانال علمکانال سروش نانوالکترونیککانال نانوالکترونیککانال سروش رشتهکانال رشتهکانال سروش هایکانال هایکانال سروش مرتبطکانال مرتبطکانال سروش آنکانال آنکانال سروش ویژهکانال ویژهکانال سروش دانشکانال دانشکانال سروش آموزان،کانال آموزان،کانال سروش دانشجویان،کانال دانشجویان،کانال سروش دانشگاهیان،کانال دانشگاهیان،کانال سروش پژوهشگرانکانال پژوهشگرانکانال سروش محققینکانال محققینکانال سروش گرامیکانال گرامیکانال سروش استانکانال استانکانال سروش البرزکانال البرزکانال سروش کرجکانال کرجکانال سروش ادمینکانال ادمینکانال سروش nghadim68کانال nghadim68کانال سروش لینککانال لینککانال سروش پیوستنکانال پیوستنکانال سروش nanoghadim68کانال nanoghadim68کانال سروش nanoghadim68کانال nanoghadim68