معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش علمی کانال سروش 💡تاریخ سانسور شده💡


کانال سروش 💡تاریخ سانسور شده💡

@sansortarikh

کانال سروش 💡تاریخ سانسور شده💡

کانال سروش علمی 1 سال پیش
بانک تخصصی نقد ناسیونالیسم و آرکائیسم
ناسیونالیسم به معنای ملی گرایی ونژاد پرستیست و آرکائیسم به معنای باستان گراییست
تحت نظارت متخصصین تاریخ ایران باستان و چند تن از زرتشتی پژوهان
این کانال مخصوص افراد محقق و دانش پژوه است
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 5,932 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش تاریخکانال تاریخکانال سروش سانسورکانال سانسورکانال سروش شدهکانال شدهکانال سروش بانککانال بانککانال سروش تخصصیکانال تخصصیکانال سروش نقدکانال نقدکانال سروش ناسیونالیسمکانال ناسیونالیسمکانال سروش آرکائیسمکانال آرکائیسمکانال سروش ناسیونالیسمکانال ناسیونالیسمکانال سروش معنایکانال معنایکانال سروش ملیکانال ملیکانال سروش گراییکانال گراییکانال سروش ونژادکانال ونژادکانال سروش پرستیستکانال پرستیستکانال سروش آرکائیسمکانال آرکائیسمکانال سروش معنایکانال معنایکانال سروش باستانکانال باستانکانال سروش گراییستکانال گراییستکانال سروش تحتکانال تحتکانال سروش نظارتکانال نظارتکانال سروش متخصصینکانال متخصصینکانال سروش تاریخکانال تاریخکانال سروش ایرانکانال ایرانکانال سروش باستانکانال باستانکانال سروش چندکانال چندکانال سروش تنکانال تنکانال سروش زرتشتیکانال زرتشتیکانال سروش پژوهانکانال پژوهانکانال سروش اینکانال اینکانال سروش مخصوصکانال مخصوصکانال سروش افرادکانال افرادکانال سروش محققکانال محققکانال سروش دانشکانال دانشکانال سروش پژوهکانال پژوهکانال سروش استکانال استکانال سروش sansortarikhکانال sansortarikh