معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش غیرت مُرده مَردان

@ghairatmordehmardan

کانال سروش غیرت مُرده مَردان

کانال سروش اجتماعی و فرهنگی 11 ماه پیش
حضرت امیر المومنین (علیه السلام) در نهج‌ البلاغه».[1] یعنی انسان غیور به حریم دیگران تجاوز نمی کند، و لذا زانی غیرت ندارد، چون وارد حریم دیگری شده است[1]. شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج19، ص21حمیده یاسوجی لر تبار
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,199 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش غیرتکانال غیرتکانال سروش مُردهکانال مُردهکانال سروش مَردانکانال مَردانکانال سروش حضرتکانال حضرتکانال سروش امیرکانال امیرکانال سروش المومنینکانال المومنینکانال سروش علیهکانال علیهکانال سروش السلامکانال السلامکانال سروش  در نهج‌کانال  در نهج‌کانال سروش البلاغه»کانال البلاغه»کانال سروش 1کانال 1کانال سروش یعنیکانال یعنیکانال سروش انسانکانال انسانکانال سروش غیورکانال غیورکانال سروش حریمکانال حریمکانال سروش دیگرانکانال دیگرانکانال سروش تجاوزکانال تجاوزکانال سروش نمیکانال نمیکانال سروش کند، وکانال کند، وکانال سروش لذاکانال لذاکانال سروش زانیکانال زانیکانال سروش غیرتکانال غیرتکانال سروش ندارد،کانال ندارد،کانال سروش چونکانال چونکانال سروش واردکانال واردکانال سروش حریمکانال حریمکانال سروش دیگریکانال دیگریکانال سروش شدهکانال شدهکانال سروش است1کانال است1کانال سروش  شرحکانال  شرحکانال سروش نهجکانال نهجکانال سروش البلاغة،کانال البلاغة،کانال سروش ابنکانال ابنکانال سروش ابیکانال ابیکانال سروش الحدید،کانال الحدید،کانال سروش ج19،کانال ج19،کانال سروش ص21حمیدهکانال ص21حمیدهکانال سروش یاسوجیکانال یاسوجیکانال سروش لرکانال لرکانال سروش تبارکانال تبارکانال سروش ghairatmordehmardanکانال ghairatmordehmardan