معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش

کانال سروش افق انقلاب اسلامی

@ofogh_es

کانال سروش افق انقلاب اسلامی

کانال سروش اجتماعی و فرهنگی 1 سال پیش
این انقلاب با این همه عظمت و ابعاد وآثار عملی، از لحاظ اراءه مبانی فکری خودش، یکی از ضعیف ترین و کم کارترین انقلاب ها و بلکه تحولات دنیاست... باید بگوییم یک ذره بیشتر از صفر و خیلی خیلی کم کار شده است. مقام معظم رهبری
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,738 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش افقکانال افقکانال سروش انقلابکانال انقلابکانال سروش اسلامیکانال اسلامیکانال سروش اینکانال اینکانال سروش انقلابکانال انقلابکانال سروش اینکانال اینکانال سروش همهکانال همهکانال سروش عظمتکانال عظمتکانال سروش ابعادکانال ابعادکانال سروش وآثارکانال وآثارکانال سروش عملی،کانال عملی،کانال سروش لحاظکانال لحاظکانال سروش اراءهکانال اراءهکانال سروش مبانیکانال مبانیکانال سروش فکریکانال فکریکانال سروش خودش،کانال خودش،کانال سروش یکیکانال یکیکانال سروش ضعیفکانال ضعیفکانال سروش ترینکانال ترینکانال سروش کمکانال کمکانال سروش کارترینکانال کارترینکانال سروش انقلابکانال انقلابکانال سروش بلکهکانال بلکهکانال سروش تحولاتکانال تحولاتکانال سروش دنیاستکانال دنیاستکانال سروش بایدکانال بایدکانال سروش بگوییمکانال بگوییمکانال سروش یککانال یککانال سروش ذرهکانال ذرهکانال سروش بیشترکانال بیشترکانال سروش صفرکانال صفرکانال سروش خیلیکانال خیلیکانال سروش خیلیکانال خیلیکانال سروش کمکانال کمکانال سروش کارکانال کارکانال سروش شدهکانال شدهکانال سروش استکانال استکانال سروش مقامکانال مقامکانال سروش معظمکانال معظمکانال سروش رهبریکانال رهبریکانال سروش ofogh_esکانال ofogh_es