معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش ورزشی کانال سروش تله‌تکست فوتبالی


کانال سروش تله‌تکست فوتبالی

@Teletext_footballi

کانال سروش تله‌تکست فوتبالی

کانال سروش ورزشی 2 سال پیش
نتیجه بازیا، جدول رده‌بندی و بهترین گزنان رو در لحظه پیگیری کنین. 🤩

😎 تله‌تکست‌طور مستطیل سبز رو رصد کنین!

✅ پوشش ۴ لیگ معتبر اروپا و لیگ برتر ایران و تورمنت‌های بین‌المللی (لیگ قهرمانان، جام جهانی و...)

ساعت برگزاری و نتایج همّه بازی‌ها + جدول رده‌بندی + جدول گل‌زنان

فوتبالایی که از تلویزیون پخش میشه هم براتون مشخص میشه. 😊

🔄 بروزرسانی ساعت 7:30
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,806 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش تله‌تکستکانال تله‌تکستکانال سروش فوتبالیکانال فوتبالیکانال سروش نتیجهکانال نتیجهکانال سروش بازیا،کانال بازیا،کانال سروش جدولکانال جدولکانال سروش رده‌بندیکانال رده‌بندیکانال سروش بهترینکانال بهترینکانال سروش گزنانکانال گزنانکانال سروش روکانال روکانال سروش لحظهکانال لحظهکانال سروش پیگیریکانال پیگیریکانال سروش کنینکانال کنینکانال سروش 🤩کانال 🤩کانال سروش تله‌تکست‌طورکانال تله‌تکست‌طورکانال سروش مستطیلکانال مستطیلکانال سروش سبزکانال سبزکانال سروش روکانال روکانال سروش رصدکانال رصدکانال سروش کنینکانال کنینکانال سروش پوششکانال پوششکانال سروش ۴کانال ۴کانال سروش لیگکانال لیگکانال سروش معتبرکانال معتبرکانال سروش اروپاکانال اروپاکانال سروش لیگکانال لیگکانال سروش برترکانال برترکانال سروش ایرانکانال ایرانکانال سروش تورمنت‌هایکانال تورمنت‌هایکانال سروش بین‌المللیکانال بین‌المللیکانال سروش لیگکانال لیگکانال سروش قهرمانان،کانال قهرمانان،کانال سروش جامکانال جامکانال سروش جهانیکانال جهانیکانال سروش ساعتکانال ساعتکانال سروش برگزاریکانال برگزاریکانال سروش نتایجکانال نتایجکانال سروش همّهکانال همّهکانال سروش بازی‌هاکانال بازی‌هاکانال سروش جدولکانال جدولکانال سروش رده‌بندیکانال رده‌بندیکانال سروش جدولکانال جدولکانال سروش گل‌زنانکانال گل‌زنانکانال سروش فوتبالاییکانال فوتبالاییکانال سروش تلویزیونکانال تلویزیونکانال سروش پخشکانال پخشکانال سروش میشهکانال میشهکانال سروش همکانال همکانال سروش براتونکانال براتونکانال سروش مشخصکانال مشخصکانال سروش میشهکانال میشهکانال سروش بروزرسانیکانال بروزرسانیکانال سروش ساعتکانال ساعتکانال سروش 7کانال 7کانال سروش 30کانال 30کانال سروش Teletext_footballiکانال Teletext_footballi