معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش

کانال سروش علمولوژی

@techencyclopedia

کانال سروش علمولوژی

کانال سروش تکنولوژی 1 سال پیش
💯معرفی و بررسی دستاوردهای جدید تکنولوژی و مهندسی روز دنیا/اختراعات /ابداعات/اطلاعات علمی و کشفیات جدید/ایده های خلاقانه و پتنت/اخبار لحظه ای جذاب علم و فناوری در قالب عکس و ویدیو در حوزه‌های:

📡 فناوری اطلاعات و ارتباطات
📱 گجت
⚙️مهندسی
🚘 خودرو/حمل و نقل عمومی
🚀 نظامی
🤒 پزشکی
🗼 عمران و معماری
🛰 هوافضا
🚢 دریانوردی
🎳 ورزشی
🤖 رباتیک
و سایر حوزه های کاربردی

با همراهی ما هیچ خبری را از دست نخواهید داد!

خبر , علمی , فناوری , تکنولوژی , اختراعات , مهندسی , ابداعات , دستاورد , پتنت , ایده , خلاقیت , گجت , فناوری_اطلاعات ,ارتباطات , صنعت, خودرو ,نظامی ,پزشکی, عمران ,معماری, هوافضا ,دریانوردی, ورزشی, کشتیرانی, رباتیک, شهرسازی, عکس, ویدیو, کلیپ
technology, Innovation, science, knowledge, invention, Patent, idea, Creativity, tech, news, concept, gadget, robotic,engineering
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 5,261 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش علمولوژیکانال سروش معرفیکانال سروش بررسیکانال سروش دستاوردهایکانال سروش جدیدکانال سروش تکنولوژیکانال سروش مهندسیکانال سروش روزکانال سروش دنیااختراعاتکانال سروش ابداعاتاطلاعاتکانال سروش علمیکانال سروش کشفیاتکانال سروش جدیدایدهکانال سروش هایکانال سروش خلاقانهکانال سروش پتنتاخبارکانال سروش لحظهکانال سروش ایکانال سروش جذابکانال سروش علمکانال سروش فناوریکانال سروش قالبکانال سروش عکسکانال سروش ویدیوکانال سروش حوزه‌هایکانال سروش فناوریکانال سروش اطلاعاتکانال سروش ارتباطاتکانال سروش گجتکانال سروش مهندسیکانال سروش خودروحملکانال سروش نقلکانال سروش عمومیکانال سروش نظامیکانال سروش 🤒کانال سروش پزشکیکانال سروش عمرانکانال سروش معماریکانال سروش هوافضاکانال سروش دریانوردیکانال سروش ورزشیکانال سروش 🤖کانال سروش رباتیککانال سروش سایرکانال سروش حوزهکانال سروش هایکانال سروش کاربردیکانال سروش همراهیکانال سروش ماکانال سروش هیچکانال سروش خبریکانال سروش دستکانال سروش نخواهیدکانال سروش دادکانال سروش خبرکانال سروش علمیکانال سروش فناوریکانال سروش تکنولوژیکانال سروش اختراعاتکانال سروش مهندسیکانال سروش ابداعاتکانال سروش دستاوردکانال سروش پتنتکانال سروش ایدهکانال سروش خلاقیتکانال سروش گجتکانال سروش فناوری_اطلاعاتکانال سروش ارتباطاتکانال سروش صنعتکانال سروش خودروکانال سروش نظامیکانال سروش پزشکیکانال سروش عمرانکانال سروش معماریکانال سروش هوافضاکانال سروش دریانوردیکانال سروش ورزشیکانال سروش کشتیرانیکانال سروش رباتیککانال سروش شهرسازیکانال سروش عکسکانال سروش ویدیوکانال سروش کلیپکانال سروش technologyکانال سروش Innovationکانال سروش scienceکانال سروش knowledgeکانال سروش inventionکانال سروش Patentکانال سروش ideaکانال سروش Creativityکانال سروش techکانال سروش newsکانال سروش conceptکانال سروش gadgetکانال سروش roboticکانال سروش engineeringکانال سروش techencyclopedia