معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش سیما‌نما

@simanama

کانال سروش سیما‌نما

کانال سروش ویدیو 3 سال پیش
در این کانال ویدیوهای برگزیده کاربران نمایش داده می‌شود. با ضبط و ارسال فیلم از خود با موضوع «سوال از هنرمندان»، «تبلیغ برای نامزد موردعلاقه»، «دابسمش»، «تقلید صدا»، «واکنشهای در حال تماشای برنامه» و یا هر موضوع خلاقانه و طنز دیگر از طریق کانال @mavasima علاوه بر افزایش شانس برنده شدن خودروی 100 میلیونی و 10 جایزه 30 میلیونی فیلم خود را از شبکه‌های مختلف سیما مشاهده کنید.❤️و در آخر این جشنواره سوال‌ها و فیلم‌های شما برای نامزدهای محبوبتان پخش خواهد شد و شما می‌توانید واکنش آنها را در مورد فیلم خود ببینید.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 8,527 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش سیما‌نماکانال سیما‌نماکانال سروش اینکانال اینکانال سروش ویدیوهایکانال ویدیوهایکانال سروش برگزیدهکانال برگزیدهکانال سروش کاربرانکانال کاربرانکانال سروش نمایشکانال نمایشکانال سروش دادهکانال دادهکانال سروش می‌شودکانال می‌شودکانال سروش ضبطکانال ضبطکانال سروش ارسالکانال ارسالکانال سروش فیلمکانال فیلمکانال سروش خودکانال خودکانال سروش موضوعکانال موضوعکانال سروش «سوالکانال «سوالکانال سروش هنرمندان»،کانال هنرمندان»،کانال سروش «تبلیغکانال «تبلیغکانال سروش نامزدکانال نامزدکانال سروش موردعلاقه»،کانال موردعلاقه»،کانال سروش «دابسمش»،کانال «دابسمش»،کانال سروش «تقلیدکانال «تقلیدکانال سروش صدا»،کانال صدا»،کانال سروش «واکنشهایکانال «واکنشهایکانال سروش حالکانال حالکانال سروش تماشایکانال تماشایکانال سروش برنامه»کانال برنامه»کانال سروش یاکانال یاکانال سروش هرکانال هرکانال سروش موضوعکانال موضوعکانال سروش خلاقانهکانال خلاقانهکانال سروش طنزکانال طنزکانال سروش دیگرکانال دیگرکانال سروش طریقکانال طریقکانال سروش mavasimaکانال mavasimaکانال سروش علاوهکانال علاوهکانال سروش برکانال برکانال سروش افزایشکانال افزایشکانال سروش شانسکانال شانسکانال سروش برندهکانال برندهکانال سروش شدنکانال شدنکانال سروش خودرویکانال خودرویکانال سروش 100کانال 100کانال سروش میلیونیکانال میلیونیکانال سروش 10کانال 10کانال سروش جایزهکانال جایزهکانال سروش 30کانال 30کانال سروش میلیونیکانال میلیونیکانال سروش فیلمکانال فیلمکانال سروش خودکانال خودکانال سروش شبکه‌هایکانال شبکه‌هایکانال سروش مختلفکانال مختلفکانال سروش سیماکانال سیماکانال سروش مشاهدهکانال مشاهدهکانال سروش کنیدکانال کنیدکانال سروش آخرکانال آخرکانال سروش اینکانال اینکانال سروش جشنوارهکانال جشنوارهکانال سروش سوال‌هاکانال سوال‌هاکانال سروش فیلم‌هایکانال فیلم‌هایکانال سروش شماکانال شماکانال سروش نامزدهایکانال نامزدهایکانال سروش محبوبتانکانال محبوبتانکانال سروش پخشکانال پخشکانال سروش خواهدکانال خواهدکانال سروش شدکانال شدکانال سروش شماکانال شماکانال سروش می‌توانیدکانال می‌توانیدکانال سروش واکنشکانال واکنشکانال سروش آنهاکانال آنهاکانال سروش موردکانال موردکانال سروش فیلمکانال فیلمکانال سروش خودکانال خودکانال سروش ببینیدکانال ببینیدکانال سروش simanamaکانال simanama