معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا

کانال ایتا ختم و چله

@khatm_chele

کانال ایتا ختم و چله

کانال ایتا مذهبی 9 ماه پیش
بسم الله الرحمن الرحیم
*السلام علیک یابقیه الله فی ارضه*
کانال از تاریخ۹۸/۴/۲۰ رسما شروع به فعالیت میکند.
در کانال انواع ختم و چله
از جمله چله دعا عهد ،چله زیارت عاشورا و...
وختم صلوات،ختم قران،ختم ذکر یونسیه ،ختم حدیث کساء و ... برگزار می شود.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,333 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا ختمکانال ختمکانال ایتا چلهکانال چلهکانال ایتا بسمکانال بسمکانال ایتا اللهکانال اللهکانال ایتا الرحمنکانال الرحمنکانال ایتا الرحیمکانال الرحیمکانال ایتا *السلامکانال *السلامکانال ایتا علیککانال علیککانال ایتا یابقیهکانال یابقیهکانال ایتا اللهکانال اللهکانال ایتا فیکانال فیکانال ایتا ارضه*کانال ارضه*کانال ایتا تاریخ۹۸۴۲۰کانال تاریخ۹۸۴۲۰کانال ایتا رسماکانال رسماکانال ایتا شروعکانال شروعکانال ایتا فعالیتکانال فعالیتکانال ایتا میکندکانال میکندکانال ایتا انواعکانال انواعکانال ایتا ختمکانال ختمکانال ایتا چلهکانال چلهکانال ایتا جملهکانال جملهکانال ایتا چلهکانال چلهکانال ایتا دعاکانال دعاکانال ایتا عهدکانال عهدکانال ایتا ،چلهکانال ،چلهکانال ایتا زیارتکانال زیارتکانال ایتا عاشوراکانال عاشوراکانال ایتا وختمکانال وختمکانال ایتا صلوات،ختمکانال صلوات،ختمکانال ایتا قران،ختمکانال قران،ختمکانال ایتا ذکرکانال ذکرکانال ایتا یونسیهکانال یونسیهکانال ایتا ،ختمکانال ،ختمکانال ایتا حدیثکانال حدیثکانال ایتا کساءکانال کساءکانال ایتا برگزارکانال برگزارکانال ایتا میکانال میکانال ایتا شودکانال شودکانال ایتا khatm_cheleکانال khatm_chele