معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتاکانال های Jokdooni ایتا

کانال ایتاجوک های حلال جدید

کانال ایتا جوک های حلال جدید

کانال ایتا سرگرمی 1 ماه پیش
هزاران جوک و لطیفه با مزه...
بازدید : 607 نفر
افزودن به ایتا
کانال ایتاجوکدونی

کانال ایتا جوکدونی

کانال ایتا سرگرمی 2 سال پیش
باحال ترین و جدیدترین جوک...
بازدید : 6,832 نفر
افزودن به ایتا