معرفی کانال گپ

مای چنلز: کانال یاب گپ


کانال های فناوری گپ

کانال گپفناوری اطلاعات و ارتباطات

کانال گپ فناوری اطلاعات و ارتباطات

کانال گپ آموزشی 3 ماه پیش
کانال فناوری اطلاعات و ار...
بازدید : 26,365 نفر
افزودن به گپ
کانال گپدنیای فناوری

کانال گپ دنیای فناوری

کانال گپ آموزشی 1 سال پیش
ارایه مطالب آموزشی ، فناو...
بازدید : 3,898 نفر
افزودن به گپ
کانال گپوزارت علوم تحقیقات فناوری

کانال گپ وزارت علوم تحقیقات فناوری

کانال گپ آموزشی 1 سال پیش
#پیش_به_سوی_مرجعیت_علمی_د...
بازدید : 2,961 نفر
افزودن به گپ
کانال گپشرکت های دانش بنیان

کانال گپ شرکت های دانش بنیان

کانال گپ علمی 1 سال پیش
معاونت علمی و فناوری ریاس...
بازدید : 2,318 نفر
افزودن به گپ
کانال گپوزارت ارتباطات

کانال گپ وزارت ارتباطات

کانال گپ اخبار 1 سال پیش
کانال رسمی وزارت ارتباطات...
بازدید : 1,766 نفر
افزودن به گپ