معرفی کانال گپ

مای چنلز: کانال یاب گپمای چنلز کانال گپ کانال گپ آموزشی کانال گپ وزارت علوم تحقیقات فناوری


کانال گپ وزارت علوم تحقیقات فناوری

@vezaratoloum

کانال گپ وزارت علوم تحقیقات فناوری

کانال گپ آموزشی 2 سال پیش
#پیش_به_سوی_مرجعیت_علمی_در_جهان

با عضویت در کانال رسمی اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آخرین اخبار علم و فناوری را دنبال کنید.
https://gap.im/vezaratoloum

پیشنهادها و نظرهای خود را با ما در میان بگذارید.

ارتباط با مدیر کانال: @AdminMsrt
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,431 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال گپ وزارتکانال وزارتکانال گپ علومکانال علومکانال گپ تحقیقاتکانال تحقیقاتکانال گپ فناوریکانال فناوریکانال گپ پیش_به_سوی_مرجعیت_علمی_در_جهانکانال پیش_به_سوی_مرجعیت_علمی_در_جهانکانال گپ عضویتکانال عضویتکانال گپ رسمیکانال رسمیکانال گپ اطلاعکانال اطلاعکانال گپ رسانیکانال رسانیکانال گپ وزارتکانال وزارتکانال گپ علوم،کانال علوم،کانال گپ تحقیقاتکانال تحقیقاتکانال گپ فناوریکانال فناوریکانال گپ آخرینکانال آخرینکانال گپ اخبارکانال اخبارکانال گپ علمکانال علمکانال گپ فناوریکانال فناوریکانال گپ دنبالکانال دنبالکانال گپ کنیدکانال کنیدکانال گپ gapکانال gapکانال گپ imvezaratoloumکانال imvezaratoloumکانال گپ پیشنهادهاکانال پیشنهادهاکانال گپ نظرهایکانال نظرهایکانال گپ خودکانال خودکانال گپ ماکانال ماکانال گپ میانکانال میانکانال گپ بگذاریدکانال بگذاریدکانال گپ ارتباطکانال ارتباطکانال گپ مدیرکانال مدیرکانال گپ AdminMsrtکانال AdminMsrtکانال گپ vezaratoloumکانال vezaratoloum