معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش ادبی کانال سروش فاطمه اسدی (اسدیف)


کانال سروش فاطمه اسدی (اسدیف)

@fatemehassadi

کانال سروش فاطمه اسدی (اسدیف)

کانال سروش ادبی 1 سال پیش
با عرض سلام و ادب خدمت دوستداران شعر و هنر پارسی.
باغ جان با شعر آب می خورد، شعر سفر کلام است به جان ها و گاه زبان حال ما.
این تنها کانال اشعارخانم فاطمه اسدی (اسدیف) شاعر، نویسنده، تحلیلگر ادبی و عضو انجمن شاعران ایران در پیام رسان سروش است. در این کانال بالغ بر صد شعر کوتاه و بلند از مجموعه اشعار اَسدیف در اختیارکاربران عزیز قرار می گیرد. به امید آنکه مقبول طبع بلندشان بیافتد.
کانال اشعار فاطمه اسدی (اسدیف)
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,656 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش فاطمهکانال فاطمهکانال سروش اسدیکانال اسدیکانال سروش اسدیفکانال اسدیفکانال سروش عرضکانال عرضکانال سروش سلامکانال سلامکانال سروش ادبکانال ادبکانال سروش خدمتکانال خدمتکانال سروش دوستدارانکانال دوستدارانکانال سروش شعرکانال شعرکانال سروش هنرکانال هنرکانال سروش پارسیکانال پارسیکانال سروش باغکانال باغکانال سروش جانکانال جانکانال سروش شعرکانال شعرکانال سروش آبکانال آبکانال سروش میکانال میکانال سروش خورد،کانال خورد،کانال سروش شعرکانال شعرکانال سروش سفرکانال سفرکانال سروش کلامکانال کلامکانال سروش استکانال استکانال سروش جانکانال جانکانال سروش گاهکانال گاهکانال سروش زبانکانال زبانکانال سروش حالکانال حالکانال سروش ماکانال ماکانال سروش اینکانال اینکانال سروش تنهاکانال تنهاکانال سروش اشعارخانمکانال اشعارخانمکانال سروش فاطمهکانال فاطمهکانال سروش اسدیکانال اسدیکانال سروش اسدیفکانال اسدیفکانال سروش شاعر،کانال شاعر،کانال سروش نویسنده،کانال نویسنده،کانال سروش تحلیلگرکانال تحلیلگرکانال سروش ادبیکانال ادبیکانال سروش عضوکانال عضوکانال سروش انجمنکانال انجمنکانال سروش شاعرانکانال شاعرانکانال سروش ایرانکانال ایرانکانال سروش پیامکانال پیامکانال سروش رسانکانال رسانکانال سروش سروشکانال سروشکانال سروش استکانال استکانال سروش اینکانال اینکانال سروش بالغکانال بالغکانال سروش برکانال برکانال سروش صدکانال صدکانال سروش شعرکانال شعرکانال سروش کوتاهکانال کوتاهکانال سروش بلندکانال بلندکانال سروش مجموعهکانال مجموعهکانال سروش اشعارکانال اشعارکانال سروش اَسدیفکانال اَسدیفکانال سروش اختیارکاربرانکانال اختیارکاربرانکانال سروش عزیزکانال عزیزکانال سروش قرارکانال قرارکانال سروش میکانال میکانال سروش گیردکانال گیردکانال سروش امیدکانال امیدکانال سروش آنکهکانال آنکهکانال سروش مقبولکانال مقبولکانال سروش طبعکانال طبعکانال سروش بلندشانکانال بلندشانکانال سروش بیافتدکانال بیافتدکانال سروش اشعارکانال اشعارکانال سروش فاطمهکانال فاطمهکانال سروش اسدیکانال اسدیکانال سروش اسدیفکانال اسدیفکانال سروش fatemehassadiکانال fatemehassadi