معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش ادبی کانال سروش فاطمه اسدی (اسدیف)


کانال سروش فاطمه اسدی (اسدیف)

@fatemehassadi

کانال سروش فاطمه اسدی (اسدیف)

کانال سروش ادبی 10 ماه پیش
با عرض سلام و ادب خدمت دوستداران شعر و هنر پارسی.
باغ جان با شعر آب می خورد، شعر سفر کلام است به جان ها و گاه زبان حال ما.
این تنها کانال اشعارخانم فاطمه اسدی (اسدیف) شاعر، نویسنده، تحلیلگر ادبی و عضو انجمن شاعران ایران در پیام رسان سروش است. در این کانال بالغ بر صد شعر کوتاه و بلند از مجموعه اشعار اَسدیف در اختیارکاربران عزیز قرار می گیرد. به امید آنکه مقبول طبع بلندشان بیافتد.
کانال اشعار فاطمه اسدی (اسدیف)
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 5,295 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش فاطمهکانال سروش اسدیکانال سروش اسدیفکانال سروش عرضکانال سروش سلامکانال سروش ادبکانال سروش خدمتکانال سروش دوستدارانکانال سروش شعرکانال سروش هنرکانال سروش پارسیکانال سروش باغکانال سروش جانکانال سروش شعرکانال سروش آبکانال سروش میکانال سروش خورد،کانال سروش شعرکانال سروش سفرکانال سروش کلامکانال سروش استکانال سروش جانکانال سروش گاهکانال سروش زبانکانال سروش حالکانال سروش ماکانال سروش اینکانال سروش تنهاکانال سروش اشعارخانمکانال سروش فاطمهکانال سروش اسدیکانال سروش اسدیفکانال سروش شاعر،کانال سروش نویسنده،کانال سروش تحلیلگرکانال سروش ادبیکانال سروش عضوکانال سروش انجمنکانال سروش شاعرانکانال سروش ایرانکانال سروش پیامکانال سروش رسانکانال سروش سروشکانال سروش استکانال سروش اینکانال سروش بالغکانال سروش برکانال سروش صدکانال سروش شعرکانال سروش کوتاهکانال سروش بلندکانال سروش مجموعهکانال سروش اشعارکانال سروش اَسدیفکانال سروش اختیارکاربرانکانال سروش عزیزکانال سروش قرارکانال سروش میکانال سروش گیردکانال سروش امیدکانال سروش آنکهکانال سروش مقبولکانال سروش طبعکانال سروش بلندشانکانال سروش بیافتدکانال سروش اشعارکانال سروش فاطمهکانال سروش اسدیکانال سروش اسدیفکانال سروش fatemehassadi