معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش آموزشی کانال سروش تجارت الکترونیک


کانال سروش تجارت الکترونیک

@tejaraterayane

کانال سروش تجارت الکترونیک

کانال سروش آموزشی 2 سال پیش
تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه 12

این کانال به منظور دسترسی سریعتر هنرآموزان مدرس کتاب "تجارت الکترونیک و امنیت شبکه" و همچنین هنرجویان پایه دوازدهم رشته شبكه و نرم افزار رايانه به فیلم ها و نکات مربوط به تدریس و یادگیری مباحث مربوط به این کتاب ایجاد شده است.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 7,967 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش تجارتکانال تجارتکانال سروش الکترونیککانال الکترونیککانال سروش تجارتکانال تجارتکانال سروش الکترونیککانال الکترونیککانال سروش امنیتکانال امنیتکانال سروش شبکهکانال شبکهکانال سروش پایهکانال پایهکانال سروش 12کانال 12کانال سروش اینکانال اینکانال سروش منظورکانال منظورکانال سروش دسترسیکانال دسترسیکانال سروش سریعترکانال سریعترکانال سروش هنرآموزانکانال هنرآموزانکانال سروش مدرسکانال مدرسکانال سروش کتابکانال کتابکانال سروش "کانال "کانال سروش تجارتکانال تجارتکانال سروش الکترونیککانال الکترونیککانال سروش امنیتکانال امنیتکانال سروش شبکه"کانال شبکه"کانال سروش همچنینکانال همچنینکانال سروش هنرجویانکانال هنرجویانکانال سروش پایهکانال پایهکانال سروش دوازدهمکانال دوازدهمکانال سروش رشتهکانال رشتهکانال سروش شبكهکانال شبكهکانال سروش نرمکانال نرمکانال سروش افزارکانال افزارکانال سروش رايانهکانال رايانهکانال سروش فیلمکانال فیلمکانال سروش نکاتکانال نکاتکانال سروش مربوطکانال مربوطکانال سروش تدریسکانال تدریسکانال سروش یادگیریکانال یادگیریکانال سروش مباحثکانال مباحثکانال سروش مربوطکانال مربوطکانال سروش اینکانال اینکانال سروش کتابکانال کتابکانال سروش ایجادکانال ایجادکانال سروش شدهکانال شدهکانال سروش استکانال استکانال سروش tejaraterayaneکانال tejaraterayane