معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش سایر کانال سروش گروه جهادی امام حسین


کانال سروش گروه جهادی امام حسین

@jahad_emamhossein

کانال سروش گروه جهادی امام حسین

کانال سروش سایر 2 سال پیش
✅اهداف گروه جهادی امام حسین(علیه السلام):
🔸🔹محرومیت زدایی وخدمت به مناطق محروم
🔸🔹تربیت علمی و عملی جوانان مؤمن و متدین با حفظ روحیه جهادی
🔸🔹فعالیت در حوزه فرهنگی جامعه نظیر خانواده،حجاب ،اوقات فراغت و ...
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,483 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش گروهکانال گروهکانال سروش جهادیکانال جهادیکانال سروش امامکانال امامکانال سروش حسینکانال حسینکانال سروش اهدافکانال اهدافکانال سروش گروهکانال گروهکانال سروش جهادیکانال جهادیکانال سروش امامکانال امامکانال سروش حسینکانال حسینکانال سروش علیهکانال علیهکانال سروش السلامکانال السلامکانال سروش محرومیتکانال محرومیتکانال سروش زداییکانال زداییکانال سروش وخدمتکانال وخدمتکانال سروش مناطقکانال مناطقکانال سروش محرومکانال محرومکانال سروش تربیتکانال تربیتکانال سروش علمیکانال علمیکانال سروش عملیکانال عملیکانال سروش جوانانکانال جوانانکانال سروش مؤمنکانال مؤمنکانال سروش متدینکانال متدینکانال سروش حفظکانال حفظکانال سروش روحیهکانال روحیهکانال سروش جهادیکانال جهادیکانال سروش فعالیتکانال فعالیتکانال سروش حوزهکانال حوزهکانال سروش فرهنگیکانال فرهنگیکانال سروش جامعهکانال جامعهکانال سروش نظیرکانال نظیرکانال سروش خانواده،حجابکانال خانواده،حجابکانال سروش ،اوقاتکانال ،اوقاتکانال سروش فراغتکانال فراغتکانال سروش jahad_emamhosseinکانال jahad_emamhossein