معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشکانال های مقدماتی سروش

کانال سروشزبان کره ای بانو

کانال سروش زبان کره ای بانو

کانال سروش آموزشی 3 سال پیش
آموزش زبان کره ای، از مقد...
بازدید : 9,636 نفر
افزودن به سروش
کانال سروشنقاشی برتر

کانال سروش نقاشی برتر

کانال سروش هنر و طراحی 3 سال پیش
آموزش انواع تکنيک نقاشی ب...
بازدید : 16,368 نفر
افزودن به سروش